Ugens aktie - Én aktie i fokus

Ugens aktie (uge 12 2024) - ”Folkets Bryggeri” ser solid afslutning på året og opjusterer forventningerne

Harboes Bryggeri har i flere år været udskældt af investorerne efter kritik om nepotisme. Selskabet har foreløbig foretaget to opjusteringer i regnskabsåret 2023/24, der har sendt aktien op.

Harboes Bryggeri er det tredje største bryggeri i Danmark og beskæftiger i dag over 530 medarbejdere. Harboe leverer øl og læskedrikke til mere end 90 markeder i verden. Derudover er Harboe blandt de førende leverandører i verden af maltekstrakt til føde- og drikkevareindustrien.

Frem mod regnskabet for 3. kvartal 2023/24 kunne Harboes Bryggeri meddele at selskabet opjusterer forventningerne for anden gang til regnskabsåret 2023/24. Således ventes EBITDA nu i intervallet DKK 155-165 mio. (tidligere DKK 120-150 mio.) og et resultat før skat i intervallet DKK 65-75 mio. (tidligere DKK 30-60 mio.). Dermed er de nye opjusteret forventninger for både EBITDA og resultatet før skat over den øvre del af de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2023/24. Opjusteringen sker på baggrund af en stabil udvikling i 3. kvartal og en forventning om en god afslutning på 4. kvartal, drevet af et positivt produktmiks, stabile energipriser og stabile priser på søfragt.

I 3. kvartal 2023/24 overgik Harboe forventningerne til både omsætning og indtjening. Således endte omsætningen i 3. kvartal 2023/24 på DKK 420,7 mio. (DKK 396,0 mio.), svarede til en omsætningsvækst i 3. kvartal på 6%. EBITDA endte i 3. kvartal 2023/24 på DKK 34,7 mio. (DKK 24,1 mio.), svarede til en EBITDA-margin på 8,2% (6,1%). Resultatet før skat endte i 3. kvartal på DKK 12,4 mio. (DKK 0,6 mio.).
I 2023 kvartal kunne Harboe rapporter at den rentebærende gæld udgør DKK 42,5 mio., svarede til et fald på 71% sammenlignet med samme periode sidste år, og sammen med den positive indtjening, bygger det grundlaget for et stigende investeringsniveau i fremtiden. ROIC var på 6,7% i 3. kvartal 2023/24 (-0,8% i samme periode året før).

De gode resultater i 3. kvartal 2023/24, betyder at Harboes Bryggeri har leveret fem kvartaler i træk med positive resultater. Forklaringen på denne fremgang skal blandt andet findes i strategien ”Folkets Bryggeri”, der skal øge positioneringen i Danmark og dermed også markedsandelene. Ligeledes skal den positive opfattelse af Harboes produkter styrkes, dette ses også tydeligt i de markedsføringstiltag som Harboe har igangsat.

Harboes Bryggeri er tidligere blevet omtalt som et selskab der er ”uklædelig for børs-Danmark”, efter selskaber flere gange er blevet kritiseret for nepotisme. Den tidligere direktør og nuværende bestyrelsesformand er beskyldt for at udpege nære familiemedlemmer til topposter og for at pleje egne interesser fremfor Harboe og aktionærernes interesser. Den nuværende bestyrelsesformands tre døtre, har de bestemmende aktier, med en samlet stemmeandel på 50,68% og dermed også det sidste ord i alle beslutninger.

Den langsigtede strategi frem mod 2027/28 er at komme tættere på forbrugerne og få styrket fundamentet, samt en forbedring af indtjeningen. Dette betyder at de langsigtede mål er en årlig vækst i omsætningen og i afsætningen. Der ventes en EBITDA-margin på 10% i 2027/28. Strategien vil også betyde årlige investeringer i effektivisering, produktion og supply chain, hvor ROIC i 2027/28 skal være over 8%.

Disclaimer: Jeg ejer aktier i Harboes Bryggeri og overståede er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Harboes Bryggeri.

1 Synes om

Ugens aktie (uge 13 2024) - Forbedret margin slog forventningerne og sendte aktien op

I denne uge dykker vi ned i H&M, der onsdag var aktuel med regnskabet for første kvartal 2024. Det var særligt driftsindtjeningen der kom i fokus blandt de nye regnskabstal for første kvartal 2024, der slog forventningerne markant.

Et dyk ned i tallene for første kvartal 2024, viser at omsætningen faldt med -2% til SEK 25,564 mio. (SEK 26.160 mio.). Bruttomarginen steg til SEK 27.655 mio. i første kvartal 2024 (SEK 23.886 mio.), svarende til en forbedret bruttomargin på 51,5% (47,2%). Det var dog særligt driftsresultatet der kom i fokus i regnskabet, der i første kvartal 2024 endte på SEK 2.077 mio. (SEK 725 mio.), svarende til en margin på 3,9% (1,3%).

I rapporten skriver H&M at den stigende driftsindtjening primært er drevet af en højere bruttomargin, omkostnings- og effektivitetsprogrammet, samt en god kontrol med driftsomkostningerne, alt sammen faktorer der var med til at sikre den forbedrede driftsindtjening i første kvartal 2024. Den øgede driftsindtjening indikerer at H&M forsat følger det tidligere kommunikeret fokus om at sikre en stigende lønsomhed, hvor stigende konkurrence fra konkurrenter såsom Zara og kinesiske fast fashion-forhandlere såsom Shein, er med til at presse priserne. Derfor er H&M også i gang med en større strømlining, hvor organisationen skal gøres mere simpel, hvilket skal sikre en højere effektivitet, og dermed en stigende lønsomhed i fremtiden.

H&M ser fortsat en usikkerhed omkring hele 2024, i en tid hvor udviklingen i de geopolitiske spændinger kan påvirke driften. Derfor er der fortsat et fokus på at træffe de rette foranstaltninger for at minimerer indvirkningen på produkttilgængelighed, fragtomkostninger og lager niveau. Trods usikkerheder står H&M stærkt finansielt, og ser gode forudsætninger for en fortsat rentabel og bæredygtig vækst.
For hele 2024 ventes der en omsætning på SEK 239.104 mio. og et driftsresultat på SEK 20.354 mio., svarede til en margin på 8,51%.
(Kilde: MarketScreener.com)

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Hennes & Mauritz og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Hennes & Mauritz.

1 Synes om

Ugens aktie (uge 14 2024) - Volvo Car styrede gennem marts måned med en salgsrekord

Volvo Car var denne uge ude med det samlede salgstal for første kvartal 2024, hvilket viste en vækst på 12%, herunder salgstallene for marts måned, der nåede en salgsrekord. Fredag kunne selskabet annoncere de endelige vilkår for udlodningen af ejerandelene i det fuldt elektriske bilmærke Polestar til selskabets aktionærer.

Torsdag løftede Volvo Car sløret for salget i marts måned og dermed også salget for først kvartal 2024. I marts 2024 havde Volvo Car et samlet salg på 78.970 biler (63.132 biler i marts 2023), svarede til en stigning på 25% sammenlignet med marts måned 2023, hvilket også betød at selskabet slog salgsrekord i marts måned 2024. Et dyk ned i de forskellige markeder viser at salget af elektriske modeller (inkluderer både elbiler og hybridbiler) i marts måned steg med 34% i Europa, -28% i Kina, 25% i USA og -2% på andre markeder. Det betyder at salget af eklektiske modeller i marts 2024 samlet steg med 24% sammenlignet med marts måned 2023.
I første kvartal 2024 endte det samlede salg på 182.687 biler (162.938 biler i første kvartal 2023), svarede til en stigning på 12%. Salget af elektriske modeller steg med 11% i første kvartal 2024.

De positive salgstal for første kvartal 2024, indikerer at Volvo Car har fået sat skub i væksten, her er det specielt den nye fuldelektriske EX30-model der har været med til at drive væksten, hvor Volvo Car vil fokusere på at få øget salget af netop denne model i de kommende måneder. Selskabets CEO kommenterede også i forbindelse med annonceringen af salgstallene for marts, at tallene afspejler styrken af selskabets strategi og produktdiversitet.

I 2023 havde Volvo car en omsætning på SEK 399,343 mia. (SEK 330,145 mia.), svarede til en omsætningsvækst på 21%, hvilket betyder at selskabet i 2023 havde den højeste omsætning nogensinde. Driftsresultatet målt ved EBIT (justeret for indtægter fra joint venture og associates) endte i 2023 på det højeste niveau nogensinde på SEK 25,6 mia. (SEK 17,9 mia.), svarede en EBIT-margin (justeret) på 6,4% (5,4%).
For helåret 2023, vil Volvo Car ikke udlodde et almindeligt udbytte, i stedet vil Volvo Car udlodde en del af selskabets ejerandel i Polestar til aktionærerne.

For aktionærer i Volvo Car, er det vigtigt at være opmærksom på at Volvo Car ejer 48,3% af det fuldt elektriske bilmærke Polestar ved udgang af regnskabsåret 2023. Fredag blev det vedtaget at Volvo Car vil udlodde 62,7% af sin ejerandel i Polestar til selskabets aktionærer, hvilket betyder at Volvo Car i fremtiden vil have en ejerandel på 18% af de udestående aktier i Polestar. Det betyder at selskabets aktionærer med tre Volvo Car AB ser. B aktier vil modtage fjorten indløsningsaktier i Polestar. Sidste dag for handel med Volvo Car AB ser. B aktier, inklusive retten til at modtage indløsningsaktier er d. 10. april 2024. Udlodning af ejerandelene i Polestar til aktionærerne, svare til en værdioverførsel til aktionærerne på omkring SEK 10,4 mia., svarede til omkring SEK 3,5 per Volvo Car AB ser. B aktie.
Trods udlodningen af ejerandelene, så fortsætter samarbejdet med Polestar. Derudover har Volvo Car og Polestar også et finansielt forhold gennem et udestående konvertibelt lån på USD 1,0 mia., og med en fremtidig ejerandel på 18% vil Volvo Car fortsat have indflydelse på Polestar.

Derudover har Volvo Car også 30% ejerandel i bilmærket Lynk & Co, samt 50% ejerandel i NOVO Energy der er et joint venture mellem Volvo Car og Northvolt, der vil udvikle og skabe mere bæredygtige batterier.

Strategien for Volvo Car er i 2030 kun at have et modelprogram bestående af fuldelektriske biler. Når vi vender blikket mod de finansielle mål, har selskabet et mål om en omsætning i intervallet SEK 550-600 mia., og en EBIT-margin (justeret for indtægter fra joint venture og associates) på over 8% i 2026.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Volvo Car AB ser. B og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Volvo Car AB ser. B.

1 Synes om

Hej Victor

Du skriver, at Volvo Car ejer 48,3% af det fuldt elektriske bilmærke Polestar.

Spørgsmålet er så, om det er en god forretning.

I Q1 2024 solgte de 7.200 biler.

At lave udvikle og producere el-biler profitabelt er svært.Det kæver volume.

Bag Polestar står Geely som ejer 78.7 % af Volvo.

Geely ejer bilmærkerne Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Lotus m.fl.

Her ses en oversigt over el-bilsmarkedet i 2023.

GEFDofVXoAAcDy9

Det skal også bemærkes, at Volvos aktier i Polestar for to uger siden blev erklæret for værdiløse af den svenske storbank SEB. SEB nedskrev Polestars værdiansættelse fra 18 mia. SEK til nul.

Det bliver spændende at følge.

Jeg kan anbefale, at følge AJ på X, som har lavet de tre grafer.

Mange hilsner
Claus

1 Synes om

Hej Claus,

Som du netop skriver, er spørgsmålet, om Polestar er en god forretning. Dette spørgsmål er også blevet endnu mere relevant, efter at aktionærerne i Volvo Car nu også vil modtage aktier i Polestar og dermed skal vurdere, om de skal beholde aktierne eller sælge dem. Da det blev annonceret, at Volvo Car ville give en stor del af deres andel af ejerskabet i Polestar videre til selskabets aktionærer som et alternativt udbytte, steg aktiekursen markant.

I slutningen af februar kunne Polestar meddele, at selskabet havde fået USD 1 mia. i ny kapital, og dermed kunne fortsætte driften. Dette betød dog, at Polestar samtidig iværksatte et spareprogram. Der er derfor også en risiko for, at Polestar også i fremtiden kan få behov for yderligere kapital.

Set fra et investorperspektiv tror jeg, at det kommer Volvo Car-aktien til gode, at selskabet har reduceret sin ejerandel betydeligt i Polestar. Dermed får investorer ikke så stor en del af en underskudsforretning med, når de køber en Volvo Car-aktie, som tidligere.

Som nævnt i det tidligere indlæg må vi ikke glemme, at Volvo Car fortsat har en ejerandel på omkring 30% i Lynk & Co.

Fremtiden for Polestar er svær at spå om, da selskabets eneste leverede bil indtil nu er Polestar 2, som befinder sig i et segment sammen med mange andre konkurrenter, hvor Polestar 2 klart er i den dyrere ende af segmentet.

Fra september/oktober vil Polestar også begynde at levere Polestar 3 og 4, hvilket formentlig vil styrke salgstallene betydeligt. Disse modeller vil igen være i den øvre ende prismæssigt i forhold til konkurrenterne i deres respektive segmenter. Det har taget lang tid for Polestar at lancere nye modeller udover Polestar 2, hvilket nok skal ses som en af hovedårsagerne til, at selskabet har haft behov for at hente yderligere kapital. Ligeledes er Polestar i gang med udviklingen af Polestar 5 og 6.

Jeg ser dog, at Polestar adskiller sig væsentligt fra konkurrenterne i design og æstetik.

For at Polestar skal blive en god investering, vil det kræve, at selskabet lykkes med at få salget løftet betydeligt, finde en klar vej til profitabilitet og samtidig differentiere sig fra konkurrenterne.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Volvo Car AB ser. B og Polestar og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Volvo Car AB ser. B og Polestar.

2 Synes om

Ugens aktie (uge 15 2024) - Ambu opjusterer forventningerne til helåret 2023/24

Ambu var i denne uge ude med en opjustering af forventningerne til helåret 2023/24. Derudover annoncerede selskabet også de foreløbige og ureviderede tal for andet kvartal 2023/24.

Ambu kunne i denne uge annoncere en opjustering i forbindelse med, at selskabet offentliggjorde de foreløbige og ureviderede tal for andet kvartal 2023/24. Opjusteringen er primært drevet af bedre end ventet kontraktforhandlinger inden for anæstesi og patientmonitorering, stærk organisk vækst i Endoscopy Solutions og fortsat styrket operationel gearing.

Således venter Ambu nu en organisk vækst i intervallet 10-12% (tidligere 7-10%) og en EBIT-margin før særlige poster i intervallet 10-12% (tidligere 8-10%). Derudover hæver selskabet også forventningerne til det frie cash flow til DKK +370 mio. (tidligere DKK +270 mio.).

De foreløbige og ureviderede tal for andet kvartal 2023/24 viser, at omsætningen i andet kvartal 2023/24 var DKK 1.367 mio. (DKK 1.189 mio.), med en organisk vækst i omsætningen på 15,5% (4,2%).

Driftsresultatet målt ved EBIT før særlige poster var i andet kvartal 2023/24 DKK 194 mio. (DKK 46 mio.), og år til dato var EBIT før særlige poster DKK 320 mio. (DKK 114 mio.). Dermed endte EBIT-marginen før særlige poster på 14,2% i andet kvartal 2023/24 (3,9%), og år til dato på 12,2% (4,9%).

Det frie cash flow var i andet kvartal 2023/24 DKK 128 mio. (DKK 21 mio.), hvilket bringer det frie cash flow år til dato op på DKK 263 mio. (DKK -153 mio.).

Opjusteringen betyder også, at tilliden fra investorerne er ved at vende tilbage til Ambu efter flere år med skuffende resultater og en række nedjusteringer under den tidligere CEO, Juan Jose Gonzalez. I midten af 2022 blev Britt Meelby Jensen udnævnt som ny CEO for selskabet. Siden da har selskabet præsenteret strategien ZOOM-IN, der har til formål at genopbygge det finansielle fundament og dermed bringe Ambu tilbage på sporet med sund vækst. Med de foreløbige og ureviderede resultater for andet kvartal 2023/24 samt opjusteringen peger pilen i retning af, at tilliden til Ambu-aktien er ved at komme tilbage. Dette afspejles også i aktiekursen, der er steget med omkring 60% i løbet af de sidste 6 måneder.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Ambu og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Ambu.

1 Synes om

Ugens aktie (uge 16 2024) - Royal Unibrew serverede en opjustering

I denne uge kom Royal Unibrew i fokus, efter at selskabet både annoncerede tallene for første kvartal 2024 og en opjustering af forventningerne til hele 2024. Royal Unibrew er en aktie i den mere defensive kategori, der normalt måske virker lidt kedelig for nogle, men fredagens handel var bestemt ikke kedelig, hvor Royal Unibrew-aktien steg med 16,8%.

I forbindelse med regnskabet for første kvartal kunne Royal Unibrew også annoncere en opjustering af forventningerne til den organiske EBIT-vækst fra 5-15% til 9-19%. Opjusteringen er drevet af effektivitetsforbedringer og opkøbsrelaterede fordele, som er forud for planen. Forventningerne til omsætningen fastholdes på omkring DKK 15 mio. I relation til opjusteringen og regnskabet for første kvartal 2024 syntes den store kursstigning fredag at være en lidt stor reaktion.

Regnskabet for første kvartal 2024 viser, at Royal Unibrew havde en stærk start på året med en organisk volumenvækst på 6% (-2%). Omsætningen steg til DKK 3.199 mio. (DKK 2.552 mio.), svarende til en vækst på 25% sammenlignet med samme periode året før. Den markante fremgang i omsætningen er positivt påvirket af DKK 398 mio. fra opkøb. Dog er der stadig en væsentlig fremgang på 10% i organisk nettoomsætning. Driftsresultatet målt ved EBIT var i første kvartal DKK 210 mio. (DKK 174 mio.), hvilket svarer til en fremgang på 36 mio. Det betyder også, at selskabets EBIT-margin faldt til 6,6% (6,8%). Hvis vi dog kigger på den organiske EBIT-margin, der er korrigeret for opkøbene, var der en fremgang på 0,2 procentpoint. Nettoresultatet endte således på DKK 100 mio. i første kvartal 2024 (DKK 98 mio.), hvilket svarer til et resultat per aktie på DKK 2,0 (DKK 2,0).

Royal Unibrew har i løbet af de seneste år foretaget en række opkøb, herunder blandt andet Vrumona i Holland og San Giorgio i Italien. Derfor meddelte selskabet også i forbindelse med årsregnskabet for 2023, at man nu indstiller den aktive søgen efter opkøb og i stedet fokuserer på at integrere de opkøbte bryggerier i forretningen. Dog har Royal Unibrews CEO kommunikeret, at et opkøb i Sverige kunne blive aktuelt, hvis muligheden opstår.
De mange opkøb, som Royal Unibrew har foretaget, lægger også pres på gælden, som aktuelt overstiger selskabets egen målsætning om en nettorentebærende gæld/EBITDA på 2,5x og ved regnskabet for første kvartal 2024 udgjorde 2,9x (inklusiv proforma).
Konsekvenserne af de mange opkøb kan ses på selskabets EBIT-margin, som i 2023 var på 12,7% (mod 20,7% i 2020). Dermed skal fokus på integrationen netop sikre, at Royal Unibrew i fremtiden lykkes med at løfte selskabets EBIT mod tidligere niveauer og dermed også selskabets EBIT-margin.

Den langsigtede målsætning indebærer en årlig organisk gennemsnitlig vækst i EBIT i intervallet 6-8% per år, hvilket også inkluderer en ambition om at øge selskabets EBIT-margin.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Royal Unibrew og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Royal Unibrew.

2 Synes om

Ugens aktie (uge 17 2024) - Første kvartal 2024 på linje med forventningerne

I denne uge var Brødrene A & O Johansen (AO) aktuel med regnskabet for første kvartal 2024, der som ventet viste en tilbagegang i aktiviteten. Trods udviklingen i første kvartal fastholdes forventningerne om et mindre omsætningsfald end hvad årets første måneder bød på.
I forbindelse med regnskabet kunne AO også annoncere opkøbet af Svenska VA-Grossisten AB.

AO er en af de førende grossister inden for byggebranchen og har i dag 57 butikker i Danmark samt en række butikker i Sverige. AO har særligt specialiseret sig inden for områder som VVS, el, værktøj, beslag, VA og vandforsyning og opererer i både B2B- og B2C-segmenterne.

Som ventet var første kvartal et kvartal, hvor AO forventede en tilbagegang. Omsætningen landede på DKK 1.250,9 mio. i første kvartal 2024 (DKK 1.404,3 mio.). EBITDA faldt til DKK 68,2 mio. i første kvartal 2024 (DKK 121,9 mio.), hvilket resulterede i en EBITDA-margin på 5,5% (8,7%). Resultatet før skat (EBT) faldt til DKK 34,1 mio. i første kvartal (DKK 83,2 mio.), hvilket resulterede i en EBT-margin på 2,7% (5,9%).

Dermed har AO oplevet en nedgang i marginerne i første kvartal 2024, hvilket indikerer en lavere evne til at generere indtjening fra omsætningen som følge af priskonkurrence og svære markedsforhold.

I forbindelse med annonceringen af regnskabet for første kvartal 2024 kunne AO meddele, at selskabet har opkøbt den Stockholm-baserede virksomhed ‘Svenska VA-Grossisten AB’, hvilket vil bidrage til betydelig geografisk udvidelse i Sverige, især i Stockholm-området. Svenska VA-Grossisten AB blev etableret i slutningen af 2022. I det første regnskabsår havde selskabet en omsætning på DKK 57 mio. og et EBITDA på DKK 9 mio. Opkøbet forventes at blive afsluttet i løbet af andet kvartal 2024.
Købet af Svenska VA-Grossisten AB udgør et fast beløb på SEK 75 mio. og et variabelt beløb på SEK 15 mio. i form af præstationsbaserede earn-out-aftaler. Købet finansieres kontant og forventes ikke at få en signifikant betydning for 2024-guidancen.

Som nævnt er AO udfordret af en tilbagegang i aktiviteten i første kvartal. Derfor er det relevant at dykke ned i det marked, som AO opererer i, og dermed også se nærmere på markedsudfordringerne. AO oplevede et meget stærkt salg under COVID-19-pandemien, men siden da har AO oplevet et marked, der har været præget af negativ vækst. B2C-segmentet oplevede vækst tilbage i fjerde kvartal 2023, hvilket fortsatte ind i første kvartal 2024. B2B-segmentet er fortsat præget af lav markedsaktivitet og priskonkurrence.
AO forventer, at andet kvartal 2024 vil være præget af flad vækst, mens der i løbet af andet halvår forventes en tilbagevenden til positiv vækst.

I 2024 forventer AO en omsætning i intervallet DKK 5.000-5.200 mio., EBITDA i intervallet DKK 340-370 mio. og resultatet før (EBT) i intervallet DKK 200-230 mio.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Brødrene A & O Johansen (AO) og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Brødrene A & O Johansen (AO).

3 Synes om

Ugens aktie (uge 18 2024) - Børsdebut til slæbebådsrederiet Svitzer Group

I denne uge var der børsdebut til Svitzer, der nu står på egne ben efter mere end 40 år som en del af A.P. Møller Mærsk-koncernen. I denne uges aktie tager vi derfor et dyk ned i Svitzer og ser nærmere på selskabet og investeringscasen.

Svitzer havde sin første handelsdag på børsen tirsdag d. 30. april. For hver A.P. Møller Mærsk-aktie, som eksisterende aktionærer ejede, fik man tildelt 2 Svitzer-aktier. Svitzer-aktien landede på børsen med en pris på DKK 200 per aktie og lukkede fredag i kurs DKK 234 per aktie, hvilket svarer til en stigning på 17% denne uge.

A.P. Møller Mærsk har over de seneste år iværksat en række tiltag, der skulle strømline forretningen og fokusere på integreret logistik. Derfor besluttede A.P. Møller Mærsk i februar at iværksætte en selvstændig børsnotering af slæbebådsrederiet Svitzer.
Svitzer spiller en vigtig rolle i den kritiske havneinfrastruktur og er i dag en førende global aktør inden for bugsering og relaterede ydelser. Svitzer hjælper store skibe såsom fragt-, container-, tank- og krydstogtskibe med at manøvrere ind og ud af havne og terminaler.
Svitzer har i dag en flåde på 456 skibe, der betjener omkring 2000 forskellige kunder i 141 havne og 40 terminaler i 37 lande.

Svitzer har en kundeportefølje, hvor de 30 største kunder stod for 55% af omsætningen i 2023. 70% af omsætningen var næsten ligeligt fordelt mellem Europa og Australien, mens de resterende 30% var næsten ligeligt fordelt mellem USA og AMEA.

Lad os tage et dyk ned i investeringscasen for Svitzer og dermed, hvad der skal drive aktien fremadrettet. Svitzer forventer en årlig gennemsnitlig markedsvækst (CAGR) på 4,4% fra 2022 til 2028. Væksten er drevet af: i) en stigning i handelsmængderne og dermed øget skibsfart, ii) en stigning i handelsmængderne, som vil resultere i et skift til større skibe, hvilket kræver flere slæbebåde til bugsering, og iii) de større skibe har også medført en stigning i de gennemsnitlige priser på bugseringer samt generel prisinflation.
Historisk set har Svitzer leveret en solid indtjeningsmargin (EBITDA-margin) på omkring 30%. Lange kontrakter kombineret med evnen til at vinde og fastholde nye kontrakter giver Svitzer en stabil finansiel profil.

Det er dog vigtigt at forholde sig til, at Svitzer opererer i en branche, der er meget konkurrencepræget. Ligeledes arbejder Svitzer med infrastruktur og havnefaciliteter, som kan være udsat for forstyrrelser og forsinkelser.

Et dyk ned i tallene viser, at Svitzer kom igennem første kvartal 2024 med en omsætning i konstante valutakurser på DKK 1,577 mia. (DKK 1,425 mia.), hvilket svarer til en omsætningsvækst på 11% (12%) i første kvartal 2024. Justeret EBITDA var på DKK 0,479 mia. i første kvartal 2024 (DKK 0,420 mia.), svarende til en justeret EBITDA-margin på 30,8% (29,5%) i første kvartal 2024.

I 2024 forventer Svitzer en omsætningsvækst i intervallet 3,5-5,0% (konstante valutakurser) og et EBITDA i intervallet DKK 1,7-1,8 mia. Udbyttet ventes at udgøre 40-60% af årets nettoresultat.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Svitzer Group og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Svitzer Group.

2 Synes om

Ugens aktie (uge 19 2024) - Første kvartal 2024 var under forventningerne

I denne uge var Bavarian Nordic aktuel med regnskabet for første kvartal 2024, der viste at være under forventningerne, primært drevet af dårlig timing. I denne uges aktie kaster vi derfor blikket på de fem vacciner som Bavarian Nordics sælger og hvordan de klarede sig i første kvartal.

Et dyk ned i tallene for første kvartal 2024 viser, at Bavarian Nordic havde en omsætning på DKK 831,47 mio., hvor forventningerne til omsætningen var DKK 1.102 mio. (DKK 1.252,1 mio. i første kvartal 2023). EBITDA var på DKK 21,84 mio. i første kvartal 2024, hvor der var forventet et EBITDA-resultat på DKK 249,0 mio. (DKK 481,50 mio. i første kvartal 2023). På bundlinjen kommer Bavarian Nordic således ud med et underskud på DKK -114,45 mio. i første kvartal 2024 (DKK 376,37 mio. i første kvartal 2023).

Det skuffende resultat i første kvartal 2024 er ifølge Bavarian Nordic drevet af dårlig timing, hvor første kvartal er præget af den sædvanlige sæsonvariation for rejsevacciner kombineret med, at et større antal leverancer af koppe-/mpoxvacciner vil finde sted hen mod slutningen af året.

Bavarian Nordic har aktuelt fem forskellige vacciner, som trækker omsætningen. Derfor kaster vi i denne uges aktier et blik på de forskellige vacciner og ser, hvordan de forskellige produkter har klaret sig i første kvartal 2024.

Rabiesvaccinen Rabipor/RabAvert fortsatte den stærke præstation i første kvartal med en omsætning på DKK 235 mio. (243 mio. kr.). Det lille fald sammenlignet med samme periode sidste år skyldes en midlertidig lagerbeholdning på de europæiske markeder, hvilket også var gældende for konkurrenten. Det amerikanske marked voksede med 17% i kvartalet, og RabAvert øgede sin markedsandel til 71%. Rabipor var udfordret i Tyskland med et fald i det tyske marked på 27% i kvartalet som følge af den midlertidige tomme lagerbeholdning. Ved udgangen af kvartalet havde Rabipor en markedsandel på 88%, og lagersituationen er løst.

Tyfusvaccinen Vivotif havde i første kvartal 2024 en omsætning på DKK 43 mio., og koleravacinen Vaxchora havde i kvartalet en omsætning på DKK 11 mio. Begge vacciner blev overtaget i maj 2023 fra Emergent BioSolutions, hvorfor omsætningstallene ikke kan sammenlignes med tidligere år. Bavarian Nordic relancerer begge produkter med en ambition om at drive den samlede årlige peak-omsætning til et niveau på USD 100 mio.

Vacciner mod kopper og abekopper (JYNNEOS/IMVANEX/IMVAMUNE) havde i første kvartal en omsætning på DKK 344 mio. (DKK 848 mio.), hvor en del af omsætningen kommer fra løbende kontrakter med forskellige lande, herunder blandt andet USA. 2023 var et rekordår, drevet af mpox-udbruddet, der startede i 2022. For hele 2024 forventer Bavarian en omsætning fra kopper og abekopper i intervallet DKK 2.700-3.000 mio., hvoraf 1.600 mio. er sikret fra kontrakter med lande.

Bavarian Nordics tredjepartsprodukter leverede en omsætning i første kvartal 2024 på DKK 32 mio. (DKK 43,0 mio.). Trods en stærk efterspørgsel faldt omsætningen på grund af en tom lagerbeholdning af Ixiaro.

Afslutningsvist havde Bavarian Nordic en omsætning på DKK 40 mio. fra igangværende kontrakter med USA, herunder blandt andet kontrakten om at udvikle en MVA-BN-baseret vaccine mod hesteencephalitisvirus.

Forventningerne til helåret 2024 fastholdes efter første kvartal, således venter Bavarian Nordic fortsat en omsætning i intervallet DKK 5,0-5,3 mia. og EBITDA i intervallet DKK 1,1-1,35 mia.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Bavarian Nordic og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Bavarian Nordic.

Ugens aktie (uge 20 2024) - Solid organisk vækst i første kvartal 2024

I denne uge var Nilfisk aktuel med regnskabet for første kvartal 2024. I første kvartal 2024 havde Nilfisk en positiv organisk vækst i alle forretningsområderne med en samlet organisk vækst på 3,7%. Dermed er Nilfisk tilbage på sporet efter et udfordrende 2023.

Overskriften fra regnskabet for første kvartal 2024 var, at den organiske vækst var tilbage på sporet med en positiv vækst på 3,7% (-2,0%), hvor analytikerne havde ventet en organisk vækst i første kvartal på 2,3%. Den samlede omsætning i første kvartal steg dermed til EUR 259,0 mio. (EUR 256,4 mio.). Bruttomarginen steg til 41,8% i første kvartal (40,2%). EBITDA før særlige poster endte på EUR 34,2 mio. i første kvartal (EUR 28,1 mio.), svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 13,2% (11,0%). Resultatet efter skat var i første kvartal på EUR 9,3 mio. (EUR 4,6 mio.). Derudover skal det bemærkes, at den nettorentebærende gæld ved udgangen af første kvartal var på EUR 267,3 mio., hvilket er et fald på EUR 50,6 mio. sammenlignet med samme periode sidste år (EUR 317,9 mio.).

I dag opererer Nilfisk i fire forskellige forretningsområder. Lad os derfor se nærmere på, hvordan segmenterne klarede sig i første kvartal 2024:

Professionel:
Den professionelle forretning dækker alle professionelle maskiner (gulvpleje, støvsugere, rengøringsmidler og højtryksrensere) inklusive privat label. I første kvartal 2024 endte omsætningen på EUR 143,9 mio., svarende til en organisk vækst på 2,8%, drevet af vækst i både EMEA og Amerika. Bruttomarginen steg til 40,6% fra 36,8% i samme periode året før. I 2023 udgjorde den professionelle forretning 59% af den totale omsætning.

Service:
Serviceforretningen indeholder en række serviceløsninger til de professionelle maskiner. I første kvartal 2024 endte omsætningen på EUR 77,2 mio., svarende til en organisk vækst på 2,5%, drevet af vækst i både EMEA og Amerika. Bruttomarginen i serviceforretningen faldt i første kvartal til 43,9% fra 45,8% i samme periode året før. Faldet i marginen er primært drevet af et ugunstigt mix samt investeringer til at støtte ambitionerne i den strategiske forretningsplan for 2026. I 2023 udgjorde serviceforretningen 29% af den totale omsætning.

Special:
Specialforretningen dækker over Nilfisk Food og IVS (industrielle støvsugerløsninger). I første kvartal 2024 endte omsætningen på EUR 15,4 mio., svarende til en flad organisk vækst på 0,3%, drevet af en solid prisstyring i Amerika. Dog var der et lille volumenfald i EMEA og APAC. Bruttomarginen faldt til 51,9% fra 52,9% i samme periode året før, drevet af landemix og øgede råvare- og arbejdskraftomkostninger. I 2023 udgjorde specialforretningen 6% af den totale omsætning.

Forbruger:
Forbrugerforretningen dækker over forbrugermaskiner, service og relaterede forbrugerprodukter. I første kvartal 2024 endte omsætningen på EUR 22,5 mio., svarende til en stærk organisk vækst på 17,2%, drevet af en høj efterspørgsel og øgede volumener på tværs af de fleste europæiske markeder. Bruttomarginen steg til 35,6% fra 33,0% i samme periode året før, drevet af et gunstigt produktmix og lavere fragtomkostninger. I 2023 udgjorde forbrugerforretningen 6% af den totale omsætning.

På nuværende tidspunkt har Nilfisk en midlertidig CEO i René Svendsen-Tune, som vil blive erstattet af Jon Sintorn den 17. juni 2024. René Svendsen-Tune forbliver i Nilfisks bestyrelse.

Nilfisk fastholder forventningerne til 2024 om en organisk omsætningsvækst i intervallet 3-6%. EBITDA-marginen før særlige poster ventes at være i intervallet 13-15%.

Tilbage i 2022 præsenterede Nilfisk en langsigtet strategi og forventninger til 2026. Her venter Nilfisk en omsætning (organisk) i intervallet EUR 1,2-1,3 mia. I 2023 havde Nilfisk en samlet omsætning på EUR 1,033 mia. Derudover venter Nilfisk en EBITDA-margin før særlige poster på over 16% i 2026, mens den i 2023 lå på 12,8%.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Nilfisk og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Nilfisk.

1 Synes om

Ugens aktie (uge 23 2024) - Matas vil nå en omsætning på over DKK 10 mia. i 2027/2028

I denne uge dykker vi ned i Matas, der ved udgangen af maj var aktuel med årsregnskabet for 2023/2024. I forbindelse med årsregnskabet kunne Matas ligeledes annoncere den nye strategi ”Win the Nordics” med en ambition om at nå en omsætning på over DKK 10 mia. ved udgangen af 2027/2028.

I forbindelse med at Matas præsenterede årsregnskabet for 2023/2024, afholdt selskabet samme dag en kapitalmarkedsdag, hvor den nye langsigtede vækststrategi ”Win the Nordics” blev præsenteret. Den nye strategi bliver nu iværksat efter en vellykket eksekvering af den tidligere strategi ”Growing Matas”, der blev leveret forud for planen. Med opkøbet af KICKS Group indleder Matas nu den nye strategi i en position som markedsleder i Norden. Aktuelt er Matas markedsledende i Danmark, Sverige og Norge, og indtager en tredjeplads i Finland. Det nordiske sundheds- og skønhedsmarked har en værdi på omkring DKK 72 mia. med en forventet årlig vækstrate på omkring 4% fra 2023-2027, og med den nye strategi ”Win the Nordics” sigter Matas efter at blive nummer et i alle nordiske markeder, kanaler og kernekategorier. Derfor har Matas også investeret i en ny automatiseret logistikplatform med et automatiseret logistikcenter uden for Stockholm, der allerede er i drift, og et kommende automatiseret logistikcenter i Lynge, der ventes færdig i 2025. I april lancerede Matas også et nyt internationalt organisatorisk set-up.

Med strategien ”Win the Nordics” har Matas også præsenteret de langsigtede forventninger frem mod 2027/2028. Her venter Matas en omsætning på over DKK 10 mia. og en EBITDA-margin før særlige poster i intervallet 15,0-16,0%.

Baggrunden for den nye strategi ”Win the Nordics” kommer i forlængelse af, at Matas i sommeren 2023 kunne annoncere købet af KICKS Group, der er en ledende virksomhed inden for skønhed i Sverige, Norge og Finland. Opkøbet var med til at sikre, at Matas kom uden for landets grænser, og dermed spiller opkøbet af KICKS Group en central rolle i den ny præsenterede strategi ”Win the Nordics”. KICKS Group havde i 2023/2024 en omsætning (proforma) på DKK 3,0 mia., hvoraf 30% var online. Ligesom Matas har KICKS Group en stærk medlemsklub med 3,8 mio. medlemmer.

I slutningen af maj var Matas aktuel med det forskudte årsregnskab for 2023/2024 med rekordhøje resultater. Således endte omsætningen på DKK 6.701 mio. i 2023/2024 (DKK 4.489 mio. i 2022/2023), den organiske vækst i omsætningen var i 2023/2024 på 7,8% (3,3% i 2022/2023). EBITDA før særlige poster endte i 2023/2024 på DKK 1.006 mio. (DKK 809 mio. i 2022/2023), det er dermed også første gang, at EBITDA før særlige poster ender på over DKK 1 mia. EBITDA-marginen var dermed på 15,0% i 2023/2024 (18,0% i 2022/2023). Resultatet efter skat var i 2023/2024 på DKK 169 mio. (DKK 281 mio. i 2022/2023).

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet kunne Matas også annoncere, at der bliver foreslået et udbytte på DKK 2,0 per aktie.

I 2024/2025 venter Matas, at den organiske omsætning vil vokse i intervallet 4-7% (valutaneutral). EBITDA-marginen før særlige poster ventes at være i intervallet 14,5-15,5%. Herudover ventes det, at investeringer eksklusiv M&A vil blive omkring DKK 650 mio., hvor omkring DKK 320 mio. vil være til Matas Logistics Center.

Disclaimer: Jeg ejer aktier i Matas og overståede er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Matas.

1 Synes om

Ugens aktie (uge 24 2024) - Opjustering af forventningerne og aktietilbagekøb

I denne uge dykker vi ned i Per Aarsleff, der i år både har opjusteret forventningerne til det forskudte regnskabsår 2023/2024 og iværksat et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 150 mio. Derudover tager vi et kig på nogle af forretningsområderne og ser, hvad der skal drive væksten trods en fortsat opbremsning i boligbyggeriet.

I slutningen af maj offentliggjorde Per Aarsleff regnskabet for første halvår i det forskudte regnskabsår 2023/2024. De første seks måneder viser en høj aktivitet både i og uden for Danmark. Derudover har ordreindgangen i første halvår også været historisk høj på DKK 12,5 mia., hvilket er med til at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau fremadrettet. Således udgjorde den samlede ordrebeholdning ved udgangen af marts måned DKK 24,3 mia., sammenlignet med en ordrebeholdning på DKK 22,25 mia. ved udgangen af september måned. I første halvår 2023/2024 steg omsætningen til DKK 10,475 mia. (DKK 9,972 mia.), svarende til en vækst på 5% sammenlignet med samme periode året før. EBIT var i første halvår på DKK 451 mio. (DKK 409 mio.), svarende til en EBIT-margin på 4,3% (4,1%). Resultatet efter skat endte i første halvår 2023/2024 på DKK 342 mio. (DKK 308 mio.), svarende til et resultat per aktie (EPS) på DKK 17,55 i første halvår 2023/2024 (DKK 15,75).

Forventningerne til 2023/2024 blev opjusteret i midten af maj. Per Aarsleff forventer således en omsætningsvækst i intervallet 1-6%, svarende til en omsætning på DKK 20,4-21,4 mia. (tidligere DKK 19,5-20,5 mia.). EBIT forventes at være i intervallet DKK 950-1.050 mio. (tidligere DKK 900-1.000 mio.).

I dag arbejder Per Aarsleff inden for fem forskellige områder, herunder Anlæg og Byggeri, Teknik, Rail, Fundering og Rørteknik. I denne uges aktie dykker vi derfor ned i to af forretningsområderne, som særligt er med til at drive opjusteringen:
Forretningsområdet Anlæg og Byggeri er det største forretningsområde for Per Aarsleff. Her ventes der en omsætningsvækst i 2023/2024 på -5% til 0% (tidligere -11% til -6%) og EBIT i intervallet DKK 440-500 mio. (tidligere DKK 370-430 mio.). Inden for anlæg er det særligt den grønne omstilling, der trækker væksten, mens der fortsat ses en afmatning i boligbyggeriet. Selskabet ser dog fortsat et højt aktivitetsniveau i Island og gode markedsmuligheder i Grønland.
Særligt forretningsområdet Teknik er interessant, hvor der ventes en omsætningsvækst i intervallet 30-35% i 2023/2024 (tidligere 10-15%), samt EBIT i intervallet DKK 120-130 mio. (tidligere DKK 95-105 mio.). Den store vækst er blandt andet drevet af opkøbet af MD Rustfri A/S samt en stigende efterspørgsel efter kompetencer inden for rustfrie rørinstallationer og konvertering af naturgas til fjernvarme.

Generelt ses der fortsat en opbremsning i boligbyggeriet som følge af fortsat høje renter og råvarepriser. Væksten skal derfor på kort sigt primært komme fra fortsatte investeringer i den grønne omstilling og større infrastrukturprojekter.

I slutningen af maj kunne Per Aarsleff også annoncere, at man fra d. 3. juni 2024 iværksætter et aktietilbagekøbsprogram til en maksimal værdi af DKK 150 mio., svarende til maksimalt 550.000 B-aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet løber til d. 31. maj 2025.
Alt andet lige vil aktietilbagekøbsprogrammet få en positiv effekt på aktien, da de købte aktier i aktietilbagekøbsprogrammet vil blive taget ud af handel. Dermed vil selskabets værdi og dermed også indtjening i fremtiden blive fordelt ud over færre aktier.

Disclaimer: Jeg ejer ikke aktier i Per Aarsleff og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Per Aarsleff.

1 Synes om