BankNordik - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
BankNordik P/F er en færøsk bank noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og med base i Thorshavn. Banken tilbyder finansielle tjenesteydelser til private, erhvervs- og erhvervskunder.

På Færøerne og Grønland består udbuddet af bank- og pensionsydelser, mens forsikringsydelser også er en del af udbuddet på Færøerne. Bankaktiviteterne er organiseret under navnet BankNordik, mens forsikrings- og ejendomsmæglervirksomhed markedsføres under henholdsvis Trygd og Skyn ​​varemærkerne.

BankNordik kan dateres tilbage til 1906, hvor banken blev grundlagt under navnet Føroya Banki, der dengang var et datterselskab af Landmandsbanken (i dag Danske Bank). I 1994 fusionerede Føroya Banki med Sjóvinnubankin, og i 2006 valgte det færøske parlament at privatisere banken med en efterfølgende notering på den danske og islandske børs i 2007. Efter at have erhvervet 12 filialer fra Sparbank i 2010 skiftede banken navn til BankNordik, og i 2011 overtog man de sunde dele af Amagerbanken.

I 2021 frasolgtes de danske bankaktiviteter og BankNordik fokuserer nu udelukkende på Færøerne og Grønland.

English:
BankNordik P/F is a Faroe Island domiciled bank, listed on the Nasdaq OMX Copenhagen and headquartered in Thorshavn. The bank offers financial services to individuals, and commercial and corporate customers.

On the Faroe Islands and Greenland, the offering consists of banking and pension services, while insurance services are also part of the offering on the Faroe Islands. The banking activities are organized under the BankNordik brand, whereas insurance and real estate brokerage are marketed under the Trygd and Skyn brands, respectively.

BankNordik dates back to 1906 when it was founded under the name Føroya Banki, which was then a subsidiary of Landmandsbanken (currently Danske Bank). In 1994 Føroya Banki merged with Sjóvinnubankin, and in 2006, the Faroese parliament chose to privatize the bank with a subsequent listing on the Copenhagen and Icelandic stock exchanges in 2007. After acquiring 12 branches from Danish-based Sparbank in 2010, it changed its name to BankNordik, and in 2011 the bank took over the healthy parts of Amagerbanken.

In 2021 it sold its Danish banking activities and now focuses solely on the Faroe Islands and Greenland.

Håber at I synes godt om webinaret i dag, hvis I har flere spørgsmål til BankNordik eller ønsker at diskutere noget herom, så kan I skrive herinde :slight_smile:

I kan også se eller gense eventet her: BankNordik - Præsentation af Q1 kvartalsregnskabet 2023