Danske Bank - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Danske Bank blev stiftet i 1871 og er Danmarks største bank med hovedkontor i København og aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nordirland og Storbritannien. Danske Bank beskæftiger sig med betalingsløsninger, handel med værdipapirer og andre instrumenter, placering af overskudslikviditet samt tilvejebringelse af kort- og langfristet finansiering. Det driver fire kommercielle forretningsenheder Personal & Business Customers, Large Corporates & Institutions, Danica Pension og Nordirland.

Segmentet Personal & Business Customers yder rådgivning til privatkunder, Private Banking-kunder samt små og mellemstore virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Segmentet Large Corporates & Institutions beskæftiger sig med at levere strategisk rådgivning, finansielle løsninger og produkter til store nordiske og institutionelle kunder. Danica Pension leverer pensionsydelser i Danmark, imens nordirske privat- og erhvervskunder serviceres i forretningsenheden Nordirland der også forestår aktiviteter i målrettede sektorer i resten af ​​Storbritannien.

I 2021 var Danske Banks markedsandel i Danmark 25 % på udlån og 29 % på indlån.

English:
Danske Bank was founded in 1871 and is Denmark’s largest bank, with headquarters in Copenhagen and activities in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland, and the United Kingdom. Danske Bank is engaged in providing payment services, trading in securities and other instruments, depositing surplus liquidity, and the provision of short- and long-term financing. It operates four commercial business units Personal & Business Customers, Large Corporates & Institutions, Danica Pension, and Northern Ireland.

The Personal & Business Customers segment provides advisory services to personal customers, Private Banking customers, and small and medium-sized businesses in Denmark, Sweden, Norway, and Finland. Its Large Corporates & Institutions segment is engaged with providing strategic advice, financial solutions, and products to large Nordic and institutional customers. Danica Pension provides pension services within Denmark, and in its Northern Ireland segment, Danske Bank serves personal business and corporate customers in Northern Ireland with some activities in targeted sectors across the rest of the United Kingdom.

In 2021 Danske Bank’s market share in Denmark was 25% in lending and 29% in deposits.

Investorer får medhold i sag mod Danske Bank

Danske Bank er blevet pålagt at udlevere dokumenter, der har relation til hvidvasksagen i Estland, til en række investorer, som har lagt sagt an mod banken. Det skriver Østre Landsret i en pressemeddelelse.

2 Synes om

Østre Landsrets pressemeddelelse - med link til retsbogen

2 Synes om

Danske Bank og Nordea får løftet kursmålene hos storbanken HSBC.

For Danske Bank er det hævet til 167 kr. fra 137 kr., og Nordeas er løftet til 79,57 kr. fra 72,89 kr.

HSBC fastholder anbefalingen “køb” for Danske Bank og “hold” for Nordea.

Danske Bank steg tirsdag 0,3 pct. til 127,15 kr., og Nordea-aktien endte 1,4 pct. højere i 75,13 kr.

En række NGO’er har i en rapport kortlagt, hvordan nordiske banker finansierer fossile selskaber, og her fremgår det ifølge Finans, at Danske Bank, der officielt tager afstand fra den type projekter, både udlåner til og investerer i Equinor og Aker BP, der har projekter i sårbare områder i og omkring Arktis.

»Det er et helt vildt stort olieprojekt, som Danske Bank er med til at finansiere med milliarder af kroner i et meget sart naturområde,« siger Eigil Johannisson, klimapolitisk medarbejder hos Mellemfolkeligt Samvirke, der står bag rapporten sammen med internationale NGO’er som BankTrack og Profundo.

Danske Bank tager officielt afstand fra den slags projekter. I sine retningslinjer om fossile investeringer skriver Danske Bank, at man vil undgå at støtte en udvidet efterforskning og produktion i særligt udsatte områder.

»Dette er en bekymring især i den arktiske region, som er rig på oliereserver, men hvor olieefterforskning udgør store risici for de følsomme miljøer, der findes der,« skriver Danske Bank i positionspapiret.

Alligevel har banken ifølge rapporten både investeringer og udlån til Equinor og Aker BP.

Hvordan ser i det når en virksomhed som Danske Bank har klare eksplicitte retningslinjer, men også tager offentlig afstand fra selvsamme, men alligevel vælger at investere og låne til Equinor og Aker BP på følgende vis?

Læs hele artiklen her.

1 Synes om

BREAKING :

Danske Bank indgår forlig i Hvidvasksagen - erklærer sig skyldig - betaler 15,3 mia. kr. - opjusterer forventninger i forhold til egenkapitalforrentning - før 8,5-9 % - nu forventes “i den øvre ende” af 8,5-9%.

LÆS : Danske Banks pressemeddelelse

3 Synes om

HCA Analytiker Rasmus Køjborg skrev tidligere i dag:

Danske Bank årsregnskab for 2022 kommer bedre ud end bankens egen guidance, men dog en spids lavere end konsensusforventningerne. Renteindtægterne overrasker positivt imens gebyr- og handelsindtægter er under konsensus ligesom omkostningerne skuffer en smule. Omvendt er guidance for 2023 mere positiv end hvad analytikerne forudså. Læs hele vores kommentar her, og tilmeld til dig vores event med banken i næste uge: Danske Bank: Lidt lavere end konsensus på 2022 resultatet, men fornuftig guidance for 2023

Nogle tanker om Danskes tal?

I går aftes opjusterede Danske Bank deres forventninger til 2023. Du kan læse mere her: Danske Bank: Opjusterer 2023 forventningerne og præsenterer foreløbige Q1 2023 tal

1 Synes om

Danske Bank afholder strategimøde onsdag, hvor forventningerne til næste år samt detaljer om kapitalafkastet kan give et positivt skub til aktien. Det fremgår af en aktieanalyse fra finanshuset Kepler Cheuvreux.

I forbindelse med Danske Banks første kvartal opjusterede bankens sine forventninger til årets overskud til 16,5-18,5 mia. fra det tidligere interval på 15-17 mia. Den øvre del af intervallet er i tråd med konsensus på 18,5 mia. Kepler Cheuvreux forventer derfor ikke de store overraskelser ved strategimødet, men venter, at forventningen til et eventuelt kapitalafkast kan agere som en positiv faktor for aktiekursen i Danske Bank.

Jeg læste om nyheden her.