Sparekassen Sjælland-Fyn - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Sparekassen Sjælland-Fyn er en mellemstor dansk sparekasse/bank med en historie, der kan dateres næsten 200 år tilbage. Sparekassen tilbyder forskellige finansielle ydelser til privat- og erhvervskunder, offentlige institutioner, kulturinstitutioner og fritidsforeninger i bankens markedsområde, som dækker Sjælland og Fyn.

Sparekassen har hovedkontor i Holbæk, i den vestlige del af Sjælland, og driver 35 filialer lokalt på Sjælland og Fyn. Samtidig opererer sparekassen med 8 områdecentre, 2 erhvervscentre og 5 erhvervsafdelinger.

Sparekassen Sjælland-Fyn tilbyder og rådgiver omkring et bredt udvalg af finansielle ydelser såsom ind- og udlånsforretning, opsparing, bolig, pension, private banking, forsikringer og formueforvaltning.

Sparekassen Sjælland-Fyn er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen og er en del af OMX Copenhagen Mid Cap Index.

English:
Sparekassen Sjælland-Fyn is a mid-cap Danish bank with a history dating back almost 200 years. The bank offers various financial services to private and business customers, public institutions, cultural institutions, and leisure associations in the bank’s market area, which covers Zealand and Funen.

The bank is headquartered in Holbæk, western Zealand, and operates 35 branches locally on Zealand and Funen, while at the same time operating 8 area centers, 2 business centers, and 5 business departments.

Sparekassen Sjælland-Fyn offers and advises on a wide range of financial services such as deposits and loans, savings, housing, pension, private banking, insurance and asset management.

Sparekassen Sjælland-Fyn is listed on Nasdaq OMX Copenhagen and is part of the OMX Copenhagen Mid Cap Index.

Sparekassen Sjælland-Fyn er fredag morgen kommet med regnskab for 2022. Her er hovedpunkterne:

  • Basisindtjeningen steg i 2022 med 16 pct. til 528,1 mio. kr. drevet af stigende netto rente- og gebyrindtægter.

  • Kursreguleringer belaster regnskabet med 73,4 mio. kr., mens den post året før bidrog positivt med 29,6 mio. kr.

  • Nedskrivningerne udgjorde en samlet tilbageførsel på 16,0 mio. kr. mod en indtægt på den post på 24,8 mio. kr. i 2021.

  • Som følge af de store negative kursreguleringer faldt resultatet efter skat i 2022 til 371,8 mio. kr. fra 443,5 mio. kr. i 2021.

  • I regnskabet gentager sparekassen forventningerne til 2023 om et resultat før skat på 500-600 mio. kr.

  • Der indstilles udlodning af et udbytte på 6 kr. per aktie. Det er endvidere hensigten at supplere det op med et aktietilbagekøbsprogram i 2023.