Grønlandsbanken - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
GrønlandsBANKEN, også kendt som “Bank of Greenland”, er en grønlandsk bank med hovedsæde i Nuuk, Grønland. Banken blev grundlagt i 1967 og fungerer i dag som en fuldt udbygget bank med forskellige finansielle tjenester for private og erhvervsvirksomheder, herunder indlån, lån, investeringer og betalingstjenester.

GrønlandsBANKEN er den største af de to banker i Grønland med en anslået markedsandel på 80%, og har filialer i de største byer i Grønland. Banken er noteret på Nasdaq Copenhagen.

English:
GrønlandsBANKEN, also known as “Bank of Greenland,” is a Greenlandic bank headquartered in Nuuk, Greenland. The bank was founded in 1967 and operates today as a full-service bank offering various financial services for individuals and businesses, including deposits, loans, investments, and payment services.

GrønlandsBANKEN is the largest of the two banks in Greenland with an estimated market share of 80% and has branches in the major cities of Greenland. The bank is listed on Nasdaq Copenhagen.