Tryg - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Tryg A/S er et diversificeret dansk-baseret forsikringsselskab, der opererer inden for flere segmenter med forsikringer til private, kommercielle og erhvervsmæssige aktører. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs og er medlem af OMX C25-indekset.

Tryg er det største skadesforsikringsselskab i Skandinavien med en førende markedsposition i Danmark og top 3 positioner i Norge og Sverige efter overtagelsen af Codan i Norge og Trygg-Hansa i Sverige. Tryg servicerer mere end 5 millioner kunder på tværs af sine aktive markeder, og omsætningen er primært drevet gennem det private forsikringssegment.

Indenfor det private segment sælges skadesforsikringsprodukter, såsom bil-, bolig-, rejse-, ulykkesforsikring osv. til private i Danmark, Sverige og Norge. Det kommercielle segment sælger forsikringsprodukter til små og mellemstore virksomheder, ligeledes i Skandinavien. Samtidig sælger erhvervssegmentet forsikringsprodukter til større erhvervskunder i samme region.

English:
Tryg A/S is a diversified Danish-based insurance company operating in multiple segments, including private, commercial, and corporate. Tryg is listed on the Nasdaq OMX Copenhagen Stock Exchange and is a member of the OMX C25 index.

Tryg is the largest non-life insurance company in Scandinavia, with a leading market position in Denmark and top 3 positions in Norway and Sweden after acquiring Codan in Norway and Trygg-Hansa in Sweden. Tryg services over 5 million customers throughout its active markets and revenue is mainly driven through its Private insurance segment.

Its private segments sell non-life insurance products, such as motor, home, travel, etc to private individuals in Denmark, Sweden, and Norway. Its commercial segment sells insurance products to small and medium-sized companies in Denmark, Norway & Sweden. In contrast, its corporate segment sells insurance products to larger corporate clients in the same regions.

Tryg afholdte i går et webinar med HC Andersen Capital, hvor de præsenterede deres Q3 regnskab.

*Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra selskabet for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale.
Indholdet er ikke købs- eller salgsanbefalinger. HC Andersen Capital er en informationsformidler, der forbinder investorer og børsnoterede selskaber.