SP Group - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
SP Group består af en række plastforarbejdende virksomheder, der producerer formstøbte emner i plast og komposit samt udfører overfladebelægning på plast- og metalemner. Selskabet er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Selskabets historik går tilbage til 1972 og har hovedkontor i Danmark.

SP Group er en førende underleverandør af plastfremstillede produkter til bl.a. danske virksomheder Selskabet servicerer sine kunder via fabrikker i Danmark, Sverige, Kina, USA og Østeuropa med salg og markedsføring i omkring 90 lande.

Virksomheden tilbyder en række sammenhængende kompetencer gennem sine plastforarbejdningsanlæg, som skaber synergi både internt blandt fabrikkerne og eksternt i partnerskaber med kunder.

De største kundegrupper målt på omsætning er Healthcare, Cleantech, Food-related og Automotive, som udgør omkring 75% af omsætningen.

SP Group er en del af OMX Copenhagen Mid Cap Index.

English:
SP Group is a Danish plastic manufacturer that produces molded items in plastics and plastic composites and performs surface coatings on metal items. The company is listed on the Nasdaq OMX Copenhagen Stock Exchange. It dates back to 1972 and is headquartered in Denmark.

SP Group is a leading supplier of plastic-manufactured products to Danish industries. It services its clients through its factories in Denmark, Sweden, China, the USA, and Eastern Europe, and its products are sold and marketed in around 90 countries.

The Company offers a number of collective competencies through its different plastics processing plants which create synergy both internally among the plants and externally in partnerships with customers.

The largest customer groups in terms of revenue are Healthcare, Cleantech, Food-related, and Automotive, which add up to around 75% of sales.

SP Group is part of the OMX Copenhagen Mid Cap Index.