Skako - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
SKAKO A/S er en dansk-baseret producent af industrimaskiner indenfor beton, materiel, mineraler og genbrug. Selskabet driver to forretningssegmenter, SKAKO Concrete og SKAKO Vibration med kontorer i Faaborg (Danmark), Strasbourg (Frankrig) og San Sebastian (Spanien). SKAKO er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen.

SKAKO Concrete er specialiseret i udvikling, produktion, installation og servicering af komplette anlæg til fremstilling af beton. SKAKO Concrete’s hovedformål er at udvikle løsninger tilpasset fremtidens behov, der opfylder kunders individuelle behov og dermed hjælpe dem med at styrke deres position på deres marked.

Derudover tilbyder SKAKO Concrete eftersalgsløsninger, installation og servicekontrakter, der opfylder forskellige behov i et givent produktionssetup.

SKAKO Vibration udvikler, designer og sælger vibrationsudstyr til industrielt brug. Selskabet har en stærk position indenfor levering af udstyr til fremførsel, sortering og vask til genbrugsindustrien i Europa. Derudover er man en førende leverandør af vibrationsudstyr i bilindustrien, og med en solid markedsposition inden for mineralminedrift og fosfatminesektoren i Nordafrika.

English:
SKAKO A/S is a Danish industrial machinery manufacturer listed on the OMX Nordic Exchange Copenhagen. It operates two business divisions, SKAKO Concrete and SKAKO Vibration with offices in Faaborg (Denmark, Strasbourg (France), and San Sebastian (Spain).

SKAKO Concrete is a professional and experienced group specializing in the development, supply, installation, and servicing of complete plants for the production of concrete. SKAKO Concrete’s main purpose is to develop solutions adapted to future requirements, meeting the individual needs of our customers and so helping them strengthen their position in their market.

In addition, SKAKO Concrete offers after-sales, installation, and commissioning services as well as after-sales support, including Service Contracts dedicated to the production setup.

SKAKO Vibration develops, designs, and sells vibratory equipment for industrial use. It has a strong development in the supply of feeding, sorting and washing equipment for the recycling industry in Europe. Additionally, it is a leading supplier of vibratory equipment in the automotive industry, and it has a solid market position within mineral mining and the phosphate mining sector in North Africa.

Hvad siger I til præsentationen af SKAKOs Q3 præsentation?

Jeg synes personligt, at det var en interesant fremlæggelse af de seneste tal. Specielt nogle gode pointer ift. hvorfor de kan fortsætte den gode udvikling. Specielt på nuværende tidspunkt hvor vi globalt kæmper med en høj inflation :grimacing:

I morgen, d. 24/2 afholder @KasperLihn en livepræsentation med Shape Robotics, hvor de vil gennemgå Q4 for 2022, samt årsrapporten for 2022. Afslutningsvis er der mulighed for at stille spørgsmål i en live Q/A session.

Tilmelding via følgende link:

Spørgsmål til eventet i morgen. Hvor langt er det polske marked egentlig fremme indenfor MedTech investeringer sammenlignet med det rumænske marked?

SKAKO experienced double-digit revenue growth in 2022, driven by solid plant sales and improving market conditions. The company’s current strategy is expected to continue driving success, with SKAKO upgrading its 2024 ambitions to reflect a revenue CAGR of approximately 10% and an EBIT margin of 7-9%. While SKAKO’s focus on sustainable solutions and momentum built by its core market focus strategy may support future growth, investors should be aware that demand for infrastructure projects and concrete can be cyclical.

To learn more about SKAKO, read the one-pager below or catch up on the latest presentation of the annual results 2022, with SKAKO Chairman Jens Wittrup Willumsen and CFO Thomas Pedersen.

Disclaimer: HC Andersen Capital receives payment from SKAKO for a Digital IR/Corporate Visibility subscription agreement.