Scandinavian Medical Solutions 2023 Årsregnskab

Mit take på Scandinavian Medical Solutions’ 2022/23 Årsregnskab.

Den oprindelige guidance var med en omsætning på DKK 125-140 mio. og EBITDA på DKK 15-17 mio. Scandinavian Medical Solutions opnåede en omsætning på DKK 191 mio. (+73%) og EBITDA på DKK 21 mio. (+37%). SMS opjusterede deres guidance fire gange i år, hvilket viser deres konservative tilgang. De udvidede arbejdsstyrken på tværs af alle fronter og ansatte nogle store navne inden for branchen. SMS investerede i et stort lager af scannere til deres lejeløsning, men de havde ikke en eneste gang i årets forløb fuld udlejning. Ikke godt for en lille virksomhed at have så meget kapital i maskiner, der ikke bliver lejet ud…

SMS starter et datterselskab i USA, ledsaget af CEO/stifter Jens Krohn. De forventer negativ EBITDA for det amerikanske datterselskab i dets åbningsår. Der vil være nogle omkostninger til opstarten, men ikke markante. Det strategiske skridt til at etablere et datterselskab i USA forventes at have en meget positiv effekt på SMS og deres tilstedeværelse, da det bidrager til forbedrede kunderelationer og hurtigere levering. SMS forventer højere bruttomarginer i USA, over sigt, end i de andre markeder.
SMS har i 2. halvår været hårdt ramt af prispresset på CT-scannerne, hvor de måtte sænke deres priser markant her i 4. kvartal. Der har på markedet været et stort udbud af CT-scannere, men det vurderes til være aftagende fremadrettet, og at priserne dermed vil komme op til et mere normalt niveau. SMS guider for 210-230mddk omsætning i 2023/24 (vækst på +10-20%), samt 20-23mddk EBITDA (svarende til -5% til +10% vækst).

SMS lægger fokus på, at i denne guidance indebærer det, at SMS fremadrettet vil være påvirket af de lave CT-priser som set i 4. kvartal, og at priserne forbliver på det nuværende lave niveau. Herudover indebærer denne guidance også, at udlejningsløsningerne vil have samme lave udlejningsgrad som nu.

SMS er dog ofte meget konservative. I første omgang vejledte de for 125-140mdkk indtægter i år, svarende til en vækstrate på +13%-27%, men voksede +73%. Men aktien er ikke billig, hvis de “kun” leverer inden for guidance, da de handles til EV/EBIT 12-14x 2024e.

Samlet set et godt 1. halvår, men et 2. halvår stærkt påvirket af pres på priser og stigende personaleomkostninger. Jeg vurderer, at SMS for 2023/24 vil klare sig over forventningerne og levere en omsætning over deres guidance, men marginalerne er i øjeblikket under pres. For at SMS skal være et must-buy, skal der forekommer nogle opjusteringer af 2023/24 guidance - i modsætning til i 2022/23, hvor værdiansættelsen var markant lavere, og var billig selvom de præsterede indenfor den konservative guidance.

Disclaimer: Jeg ejer aktier i Scandinavian Medical Solutions og overståede er udelukkende til informationsformål. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Scandinavian Medical Solutions.