Roblon - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Roblon udvikler og producerer fibre der fremstilles af bl.a. glasfiber, aramid mv., og som anvendes til at forstærke og beskytte vitale kabler i forskellige industrier. Selskabet blev grundlagt i 1957 og er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen.

Virksomheden er opdelt i to hovedforretningsområder – Fiber Optic Cables (FOC) og Composite. FOC-segmentet er typisk underleverandør til store kabelproducenter, hvor slutkunderne typisk er globale internet- og teleudbydere. Composite-segmentet er underleverandør til producenter af ledninger og kabler, som igen leverer til globale olie- og gasselskaber, samt selskaber der er aktive inden for vindenergi.

Roblon har hovedkontor i Frederikshavn (Danmark) og produktionsfaciliteter i Gærum (Danmark), Hickory, North Carolina (USA) og det nyligt erhvervede Vamafil i Tjekkiet. Roblon er således aktiv med udvikling, produktion og salg i både Europa og USA.

English:
Roblon develops high performance fiber solutions and technologies with a history dating back to 1957, when the company was founded.

Roblon produces the fibers, made of fiberglass, aramid etc. that are used to reinforce and protect vital cables in various industries.

The company is divided into two main business areas – Fiber Optic Cables (FOC) and Composite. The FOC segment is usually a sub-supplier to large cable producers, where the end customers are typically global internet and telecom providers. The Composite segment is usually a sub-supplier to the producers of wires and cables, which supply global oil & gas companies as well as companies that are active within wind energy.

Roblon is headquartered in Frederikshavn (Denmark) and has production facilities in Gærum (Denmark), Hickory, North Carolina (USA) and the recently acquired Vamafil in the Czech Republic. Roblon is thus active with production and sales in both Europe and the USA.