Pharma Equity Group - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Danish:
Pharma Equity Group udvikler nye lægemidler til lokalbehandling af alvorlige og livstruende betændelsessygdomme hvor der i dag ikke findes en tilstrækkelig behandling. Selskabet benytter sig af repositionering af eksisterende lægemidler og fører lægemiddelkandidater frem til et klinisk fase III stadie hvorefter det overgives til en strategisk partner, der vil færdigudvikle produkterne og bringe dem på markedet, enten selvstændigt eller i samarbejde med selskabet.

English:
Pharma Equity Group develops new drugs for the local treatment of severe and life-threatening inflammatory diseases where there is currently no adequate treatment available. The company utilizes drug repositioning of existing medications and advances drug candidates to a clinical phase III stage before transferring them to a strategic partner, who will further develop the products and bring them to market, either independently or in collaboration with the company.