Odico - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Odico er en dansk-baseret virksomhed, der leverer robotteknologi til byggebranchen. Det er en branche, der er præget af lavt brug af teknologi og derfor også har oplevet meget lave produktivitetsgevinster historisk. Odicos løsninger er baseret på standardrobotter kombineret med proprietær hardware og software. Virksomheden driver to forretningsområder. Det ene er Digital Fabrikation, hvor virksomheden på individuelle ordrer leverer løsninger som støbeforme til byggebranchen. Den anden er Robotløsninger som bringer robotløsningerne direkte til byggepladsen.

Udover produktivitetsforbedringer er Odicos teknologi også rettet mod at hjælpe byggeindustrien med at reducere deres CO2 emissioner.

English:
Odico is a Danish-based company that supplies robot technology to the construction industry. This is an industry that is characterized by low use of technology and therefore has seen very low productivity gains historically. Odico’s solutions are based on standard robots combined with proprietary hardware and software. The company operates two business areas, i.e. Digital Fabrication, where the company delivers solutions such as molds to the construction industry on individual orders, and Robot solutions, which brings the robot solutions directly to the construction site.

Besides productivity improvements, Odico’s technology is also targeting to help the construction industry and reduce its CO2 emissions.

1 Synes om