North Media - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
North Media er markedsleder indenfor platforme, der forbinder erhvervsliv og forbrugere. Selskabet blev noteret på OMX Nasdaq Copenhagen i 1996. Det North Medias ambition at udbetale stabile, attraktive udbytter.

North Media er organiseret i to forretningsområder - Last Mile med selskabet FK Distribution og Digital Services med selskaberne BoligPortal, Ofir og BeKey. Last Mile er et stabilt forretningsområde med solid indtjening og pengestrømme i et modent marked, mens Digital Services virksomhederne har potentiale til tocifret vækst, stigende indtjening, skalering og ekspansion.

FK Distribution pakker og distribuerer tryksager til husholdninger i hele Danmark og driver en digital platform og app med reklamer og tilbudsaviser - ““minetilbud.dk””. BoligPortal matcher udlejere og lejere på Danmarks førende boligudlejningsplatform og tilbyder en række abonnementsbaserede dataløsninger til udlejere. Ofir forbinder arbejdsgivere og kandidater på jobplatforme og sociale medier understøttet af en unik database. Bekey tilbyder sikre digitale adgangsløsninger til hjemmeplejetjenester, distributører og ejendomsadministratorer.

English:
North Media A/S provides platforms for connecting businesses with customers physically and digitally. It was listed on the OMX Nasdaq Copenhagen Stock Exchange in 1996. North Media’s ambition is to pay out stable, attractive dividends.

North Media is organized into two business areas, Last Mile and Digital Services. The company is further split into its four business segments, reflecting the Group’s four companies: FK Distribution, BoligPortal, Ofir, and BeKey.

Its market-leading company FK Distribution packs and distributes printed matter to households throughout Denmark and operates a digital coupon platform, “minetilbud”. BoligPortal matches landlords and tenants on Denmark’s leading home rentals platform and offers a range of subscription-based data solutions… Ofir connects employers and candidates on job platforms and social media, supported by a unique database. Bekey offers secure digital access solutions for home care services, distributors and property administrators.

Stig Brodersen fra The Investor’s Podcast udgav for et stykke tid siden et afsnit af sin podcast, hvor han diskuterer North Medias nuværende position i markedet. Utrolig interesant og spændende afsnit.

Stig Brodersen from The Investor’s Podcast published an episode of his podcast some time ago, where he discusses North Media’s current position in the market. Incredibly interesting and exciting episode.