Nordic Transport Group (NTG) - Virksomhedstråd

DISCLAIMER: HC ANDERSEN CAPITAL RECEIVES PAYMENT FROM NTG FOR A CORPORATE VISIBILITY/DIGITAL IR SUBSCRIPTION AGREEMENT.

Dansk:
Nordic Transport Group (NTG) er en dansk-baseret speditionsvirksomhed eller såkaldt freight-forwarder, der tilbyder transport- og logistikløsninger i hele Europa og resten af verden via lastbil, skib, fly og tog. NTG blev noteret på Nasdaq OMX Copenhagen i 2019.

NTG’s organisationsstruktur omfatter to divisioner: Road & Logistics samt Air & Ocean. Road & Logistics divisionen leverer vejtransport og logistiktjenester i Europa, og har historisk været den primære del af NTG. Air & Ocean divisionen tilbyder transport med fly og skibe luft- og søfragt globalt, og er af stigende betydning for NTG - specielt efter opkøbet af Aries Global Logistics i USA i maj 2022.

Med base i Danmark er NTG organiseret gennem et stort internationalt netværk af datterselskaber i Europa, USA og Østasien. Virksomheden har etableret datterselskaber gennem en kombination af organisk vækst og overtagelser, og NTG har en historik med ca. 30 fusioner og opkøb.

English:
NTG Nordic Transport Group (NTG) is a Danish-based freight forwarding company specializing in arranging and overseeing cargo transportation throughout Europe and the rest of the world via truck, ship, aircraft, and train. NTG is listed on the Nasdaq OMX Copenhagen Stock Exchange.

NTG’s organizational structure comprises two divisions: Road & Logistics and Air & Ocean. The Road & Logistics division, a primary revenue driver in 2021, provides road transportation and logistics services in Europe. The Air & Ocean division offers air and ocean freight services globally and is of increasing importance to NTG.

Based in Denmark, NTG is organized through a large international network of subsidiaries in Europe, the US, and East Asia. The company has established subsidiaries through a combination of organic and acquisitive initiatives, and NTG has a history of c. 30 mergers and acquisitions.