Nordic Solar - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Nordic Solar er en dansk operatør og udvikler af solenergiprojekter. Nordic Solar har en bred geografisk spredning med projekter i mere end 12 europæiske lande. I øjeblikket har virksomheden +350 MWp i drift eller under opførelse. Den fremtidige vækst på mellemlang sigt understøttes af en +1750 MWp pipeline og stigende fokus på grøn energi som løsningen på den aktuelle europæiske energikrise.

Nordic Solar har et mål om 3.000 MWp i drift og i pipeline i 2025. Selskabet er ikke børsnoteret, men har en IPO ambition som en del af en finansieringsplan for at udbygge porteføljen.

English:
Nordic Solar is a Danish-based operator and developer of solar energy projects. Nordic Solar has a broad geographic spread with projects in more than 12 European countries. Currently, the company has +350 MWp in operations or under construction. The future mid-term growth is supported by a +1750 MWp pipeline and an increasing focus on green energy as the solution to the current European energy crisis.

Nordic Solar targets 3,000 MWp in operations and in the pipeline in 2025. The company is not listed on any stock exchange, however, the company has an IPO ambition as part of its financing plan to build out the portfolio.