Nordea - En overordnet tråd

Vores venner i Finland, har i dag påbegyndt aktiedækning på Nordea. I denne tråd vil jeg kort highlighte, det jeg selv finder vigtigst i rapporten, på de første par sider. Men jeg kan varmt anbefale man læser hele analysen, da den er meget dybdegående!

  • Rapporten starter dækningen af Nordea med en målpris på 12,5 euro og en købsanbefaling. Den fremhæver Nordeas imponerende præstationsvending i de seneste år og dens stærke nuværende præstation.
  • Nordea er den største universalbank i de nordiske lande og betjener over 10 millioner kunder. Dens låneportefølje var omkring 339,7 milliarder euro ved udgangen af Q1’23.
  • Rapporten forventer, at Nordeas præstation forbliver stærk i de kommende år, med et estimeret afkast på egenkapitalen (ROE) på 14-16% i de næste par år og en CET1-ratio på 16,4-16,6%.
  • Rapporten antyder, at den nuværende vurdering af Nordea (2023e: P/E 7,1x og P/B 1,1x) giver et urimeligt pessimistisk billede af indtjeningsudsigterne for de kommende år.
  • Nordeas forretning er opdelt i fire områder: Personlig Bankvirksomhed, Erhvervsbankvirksomhed, Store Virksomheder & Institutioner og Formue- & Kapitalforvaltning.
  • Nordeas vigtigste indtægtskilde er nettorenteindtægter, som udgjorde omkring 58% af indtægterne sidste år. Dens anden vigtige indtægtskilde er netto provisionsindtægter, som genererede omkring en tredjedel af selskabets indtægter i 2022.
  • De største udgiftsposter for Nordea er personaleomkostninger og IT-omkostninger. Selskabets operationelle afskrivningsniveau har været omkring 550-600 millioner euro om året i de seneste år.
  • Nordeas rentabilitetsudvikling var svag i de forløbne år, med en omkostnings-/indtægtsratio i området 55-57%. Men under ny ledelse siden 2019 har Nordea formået at forbedre den operationelle effektivitet og vende indtægterne tilbage til vækst.

Hele analysen kan læses her. Husk at analysen er lavet som en del af et IR-samarbejde mellem Inderes FI og Nordea.

2 Synes om