MT Højgaard Holding - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
MT Højgaard Holding A/S er en førende aktør indenfor bygge- og anlægsbranchen, og henter størstedelen af sin omsætning fra det danske marked. Selskabet er opdelt i fem adskilte forretningsenheder. Koncernen udfører udviklings-, byggeri- og renoveringsprojekter for private og offentlige kunder, organisationer og boligforeninger. Koncernen blev grundlagt i 1918 og har hovedkontor i Søborg. Aktien er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

De fem forretningsområder står for udvikling, planlægning og gennemførelse af anlægs- og infrastrukturprojekter indenfor områderne nybyggeri, renovering, anlægsarbejde og infrastruktur i en række store, mellemstore og små projekter. De største datterselskaber målt på omsætning er MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen.

MT Højgaard Danmark er en stor entreprenør inden for byggeri, anlæg og infrastruktur i Danmark. Enemærke & Petersen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed og markedsleder inden for strategiske partnerskaber og istandsættelse af almene boliger. MT Højgaard International dækker koncernens aktiviteter på udvalgte markeder, herunder Grønland, Portugal, Maldiverne og dele af Afrika. Scandi Byg er markedsleder inden for bæredygtige, certificerede modulbyggerier i træ, og MT Højgaard Projektudvikling udvikler og udfører bæredygtige erhvervs- og boligprojekter samt opfører og driver bygninger i offentligt-privat partnerskab (OPP).

English:
MT Højgaard Holding A/S engages in the construction and civil engineering industries through its five distinct business units, driving most of its revenues from the Danish market. The group conducts development, construction, and renovation projects for private and public customers, organizations, and housing associations. The group was originally founded in 1918 and is headquartered in Søborg and listed on Nasdaq Copenhagen.

The five business areas develop, plan and carry out, construction and infrastructure projects in the areas of new build, refurbishment, civil works, and infrastructure in a range of large, medium-sized, and small projects. The largest subsidiaries by revenue are MT Højgaard Danmark and Enemærke & Petersen.

MT Højgaard Danmark is a major contractor for construction, civil works, and infrastructure in Denmark. Enemærke & Petersen is a nationwide contracting company and a market leader in strategic partnerships and the refurbishment of social housing. MT Højgaard International covers the group’s activities in selected markets, including Greenland, Portugal, the Maldives, and parts of Africa. Scandi Byg is a market leader in the field of sustainable, certified modular buildings in wood, and MT Højgaard Projektudvikling develops and realizes sustainable commercial and residential projects and constructs and operates buildings on a public-private partnership basis (PPP).

MT Højgaard Holding afholdte i mandags et webinar i samarbejde med HC Andersen Capital, hvor de præsenterede tallene fra Q3 kvartalsregnskabet for 2022.

Her snakkede de bl.a. om hvad MTHH kan og vil gøre, for at stå imod nogle af de udfordringer der har ramt og ventes at ramme markedet generelt, og byggebranchen specifikt. I det hele taget var det et meget spændende event, syntes jeg, hvor de kom ind på mange spændende og betydningsfulde områder :slight_smile:

Hvordan synes I at deres fremtid ser ud og hvad er deres største udfordringer? Her tænker jeg både internt og eksternt.