Mit seneste aktiekøb

Jeg starter denne tråd op, hvor alle er velkomne til løbende at dele én eller flere af sine seneste aktiekøb med et indblik i investeringscasen, herunder nogle argumenter for og imod.

Mit seneste køb, jeg har foretaget mig, er den førende måltidskasseudbyder HelloFresh Group. Aktien er fuldstændig faldet ud af sengen de seneste uger (lukkede i fredags i EUR 11,57 og handles her til eftermiddag under) efter, at den ene storbank/analytiker efter den anden har sænket sine estimater som følge af selskabets nedjustering i november og bekymringer om udviklingen i de kommende år.

Om selskabet og investeringscasen

Jeg fik selv bekendtskab til HelloFresh Group, der er noteret i Tyskland, under pandemien, hvor HelloFreshs måltidskasser blev ret udbredt, og rabatkoder blev sendt rundt af familie og venner, der kunne prøve konceptet af billigt. I den forbindelse blev aktien også ret hypet under pandemien, uden jeg selv fandt interesse i casen på det tidspunkt.

Siden september 2023 og den seneste 52-ugers top er HelloFresh-aktien faldet ca. 65%. Da jeg stødte på prissætningen for nyligt, der nu er på ca. 3,1x EV/EBITDA (2024E) ifølge Refinitiv analytikerestimater, har jeg set nærmere på casen og kort beskrevet, hvorfor jeg har købt, og hvorfor casens risk/reward passer ind til min langsigtede investeringsprofil.

Argumenter for

  • Det er ikke en hemmelighed, at den nuværende valuation målt på bl.a. EV/EBITDA og andre væsentlige multipler, er en afgørende faktor for mit seneste aktiekøb. Det ligner for mig, at der er indregnet (for) meget dårligdom. Alt kan dog ikke gøres op i prissætningen på aktien, da de ofte er prissat af en grund. Velvidende at mange, inkl. jeg selv, springer til og fra konceptet i perioder, har jeg talt med mange venner og bekendte, som bruger det fast og er meget glade for at bruge det, hvilket for mig er med til at berettige eksistensen af konceptet. I den forbindelse tror jeg stadig på, at trenden vil være opadgående, da det har mange fordele for travle familier, der gerne vil spise sund og varieret.

  • Jeg tror på ledelsens eksekvering. Founder og CEO Dominik Richter virker kompetent og velovervejet på conference calls, og han har samtidig en pæn ejerandel på 4,15% af selskabet. Mange stiller spørgsmål til selskabets ’voldgrav’, men som han selv siger, har HelloFresh signifikante stordriftsfordele. Det kan ses ved, at selskabet har aktiviteter i 16 lande og bl.a. er markedsleder med knap 80% markedsandel i USA ifølge Statista (inkl. selskabets Everyplate brand), der kan give dem en konkurrencemæssig fordel overfor konkurrenter/nye spillere på markedet. Selskabet har også et globalt brand, er innovative og har investeret pænt i teknologi. Derudover har selskabet gode muligheder for at ekspandere yderligere i nye produktkategorier og/eller markeder. Med opkøbet af Factor i USA i 2020 har de eksempelvis Ready-To-Eat produkter, der er vokset meget og blev lanceret i Europa (initialt i Holland og Belgien) i august 2023. I USA har selskabet en markedsandel på 60% i dette segment (Q4 2022).

Argumenter imod

  • Én af de væsentligste årsager til det store fald på det seneste var en nedjustering i november af toplinjen til 2-5% vækst (fra 2-8% vækst) samt EBITDA til EUR 430-470 mio. (fra EUR 470-540 mio.) for 2023, der kom ret kort tid efter Q3 2023 rapporten. Selskabet har haft udfordringer i USA ifm. opbygning af kapacitet på selskabets faciliteter i Arizona samt kapacitetsbegrænsninger i Illinois. HelloFresh har selv meddelt, at udfordringerne er midlertidige og ikke vil påvirke 2024 resultatet. Som aktien er faldet på det seneste, ligner det i min optik, at markedet forventer en ret stor vækstnedgang i de kommende år. Der er også kommet negativt nyt ud fra sektoren generelt, og makroøkonomiske usikkerheder kan ramme forbrugeren i 2024, hvilket også har påvirket sentiment omkring HelloFresh-aktien. HelloFreshs egne 2025 mål om EUR 10 mia. i omsætning (~11-12% CAGR fra 2023-2025) og EUR 1 mia. i justeret EBITDA ser dog også svært ud, da det kræver meget, meget stærke 2024 og 2025 resultater.

  • I forlængelse af vækstdiskussionen er et andet væsentligt punkt markedsvæksten, og om markedet for måltidskasser kan være modnet. Selskabet har set en nedgang i aktive kunder til 7,07 mio. kunder i Q3 2023 fra 7,51 mio. i Q3 2022, hvilket naturligvis er bekymrende. Til gengæld er den gennemsnitlige ordreværdi på det højeste niveau nogensinde på EUR 64,2 i Q3 2023 (7,5% YoY). Trods den høje frekvens af løbende afmelding/tilmelding af HelloFresh er mit bud, at mange fortsat vil bruge HelloFreshs produkter/services i fremtiden.

Disclaimer: Som nævnt ovenfor ejer jeg aktier i HelloFresh og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Mit skriv er en personlig kommentar. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i HelloFresh Group. Kommentaren er skrevet af Kasper Lihn og er offentliggjort kl. 15:26 den 22. januar 2024.

Væsentlige udvalgte kilder:

Refinitiv/LSEG

4 Synes om

Mit seneste aktiekøb er konglomeratvirksomheden Schouw & Co, der har været udfordret af en faldende indtjening i de seneste år. I 2023 beviste Schouw & Co. at indtjeningen kan løftes i takt med en stigende omsætning, da selskabet kunne præsentere foreløbige tal for 2023.

Om selskabet og investeringscasen:

Schouw & Co. er en dansk konglomeratvirksomhed, der driver en diversificeret portefølje af industrivirksomheder i forskellige industrier fra fiskefoder til autoreservedele. Schouw & Co. driver den samlede portefølje af førende industriselskaber som langsigtede investeringer, med et fokus på et aktivt og udviklende ejerskab.

Porteføljen af selskaber består aktuelt af seks forskellige selskaber, herunder BioMar der er blandt verdens største producenter af kvalitetsfoder til industrialiseret fisk- og rejeopdræt, GPV der er en førende EMS-virksomhed (Electronic Manufacturing Service), HydraSpecma der er en ledende specialist indenfor hydrauliske løsninger og komponenter, Borg Automotive der er Europas største uafhængige virksomhed indenfor refabrikation af autoreservedele, Fibertex Personal Care er blandt verdens største producenter af spunmelt-nonwovens til hygiejneindustrien og Fibertex Nonwovens der er blandt verdens førende producenter af specialiserede nonwovens.

Schouw & Co. har været børsnoteret siden 1954, og handles i dag på OMXC Large Cap, med en markedsværdi på DKK 14,255 mia.

Valuation målt ved EV/EBITDA af Schouw & Co:
EV/EBITDA 7,92x (2022)
EV/EBITDA 6,48x (2023E)
EV/EBITDA 5,96x (2024E)
(Kilde: MarketScreener)

Aktien har stort set bevæget sig uændret i de sidste fem år, trods en flot vækst. Jeg ser Schouw & Co. som et solid selskab i min samlede portefølje.

Argumenter for:

Schouw & Co. har løftet sløret for de foreløbige og ureviderede tal, der afspejler et godt resultat for hele regnskabsåret 2023. Således ender omsætningen i 2023 på DKK 37,2 mia., og dermed inden for det annonceret guidance interval på DKK 36,5-37,8 mia. EBITDA er på DKK 2,85 mia. og er således over det annonceret guidance interval på DKK 2,625-2,795 mia. Her er det særligt vigtigt at bemærke at det netop er EBITDA der ender over de annonceret guidance, forklaringen på at fokus er rettet mod EBITDA skyldes at selskabet har været udfordret på indtjening i de seneste år. Schouw & Co. har endnu ikke løftet sløret for, hvordan tallene for de enkelte virksomheder i konglomeratet ser ud, men det fremgår af meddelelsen at resultatet over forventningerne især kan tilskrives de to største virksomheder BioMar og GPV. På baggrund af denne kommentar tolker jeg, at de to selskaber har haft et øget fokus på indtjeningen i Q4 2023, hvilket der forventeligt vil fortsætte ind i 2024, og dermed vil bidrage til den samlede indtjening, trods 2024 ser udfordrende ud.

Schouw & Co. har været presset af en faldende EBITDA-margin. I 2020 var EBITDA-marginen på 10,4% og i 2022 var marginen faldet til 7,0%. Netop den faldende margin kan være med til at forklare, hvorfor Schouw & Co. aktien er faldet tilbage siden toppen i starten af 2021. I 2023 er det lykkedes selskabet at få vendt den faldende margin til igen at være stigende sammenlignet med helåret 2022. Det betyder at EBITDA-marginen for helåret 2023 baseret på de foreløbige tal er på 7,66% (EBITDA-margin 2022 var på 7,0%). Derudover er det værd at bemærke at EBITDA-marginen ved udgangen af Q3 2023 var på 8,6% (EBITDA-margin Q3 2022 var på 7,4%).
Selvom Schouw & Co. ser ind i et udfordrende 2024, kan et fokus på at opretholde en stigende indtjening være med til at understøtte kursudviklingen i selskabet.

Argumenter i mod:

Schouw & Co. er som en konglomeratvirksomhed svær at prissætte, dette skyldes at selskabet består at mange underselskaber, der er i forskellige brancher og dermed også virksomheder som udvikler sig forskelligt. Det kan derfor være svært at prissætte Schouw & Co. I forbindelse med annonceringen af guidance for 2024 meddeler selskabet at undervirksomhederne GPV og Fibertex Personal Care ventes at levere et negativt aktivitetsniveau sammenlignet med 2023, BioMar ventes at levere et aktivitetsniveau på linje med 2023, HydraSpecma, Borg Automotive og Fibertex Nonwovens ventes at levere et aktivitetsniveau over 2023. De to største virksomheder i konglomeratet er BioMar der ventes at leverer en aktivitet på linje med 2023, og GPV der ventes at levere en aktivitet der er mindre end i 2023. Dette kan vise sig at blive en udfordring for Schouw & Co. i 2024.

Schouw & Co. kunne i forbindelse med annonceringen af guidance for helåret 2024, meddele at selskabet fortsat ser ind i et marked med betydelige markedsmæssige usikkerheder. Dette kommer også til udtryk i selskabets guidance, her ventes en omsætning i intervallet DKK 35,5-38,0 mia., og en EBITDA resultat i intervallet DKK 2,680-2,980 mia. Med denne guidance skal Schouw & Co. over medianen for at kunne levere et resultat på linje med 2023, altså indikerer guidance at der er en risiko for et år med nulvækst eller negativ vækst sammenlignet med 2023. Ligeledes ser jeg det som relevant at se på guidance for EBITDA-marginen, der ventes at blive i intervallet 7,05% til 8,39%, og dermed risikerer at blive mindre end i 2023, hvis selskabet rammer den nederste del af guidance intervallet, dog indikerer toppen af guidance intervallet en stigning i EBITDA-marginen sammenlignet med 2023.

Disclaimer: Som nævnt ovenfor ejer jeg aktier i Schouw & Co. og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Mit skriv er en personlig kommentar. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Schouw & Co.

3 Synes om

Lad os se lidt på mit seneste køb, Nemlig Royal Unibrew (RU). En aktie i den defensive, og hvad nogen måske vil kalde den kedelige kategori. Glem dog ikke også at have sådan nogen i porteføljen. Det er mest i det lys, og ikke fordi aktien er skrigende billig, eller står overfor nogen store kurstriggere på mellemsigt, jeg har købt lidt op i aktien.

Desuden, i en så ekstrem periode lige nu, hvor alle løber efter det som alle kan lide, AI, fedme etc., kan det være relevant at lede efter noget af det som ingen kan lide.

Den kategori falder RU meget godt ind i og ikke uden grund. Markedet kunne med rette være lidt skuffet over seneste regnskab samt de nye langsigtede mål. Der var en negativ vinkel op til regnskabet om, at selskabet havde underinvesteret de seneste par år. Det fik regnskabet langt fra skudt til hjørnet (og måske med god grund).

Casen i selskabet er som jeg ser det:

Efter en tidsperiode med mange opkøb som derfor ikke er blevet fuldt integreret, og synergier dermed hentet, samt kraftigt stigende råvarepriser, hvor selskabet har været bagud med få dem modsvaret med stigende priser, kommer vi nu forventeligt ind i en periode hvor vi er lidt mere tilbage til normalen. Nu skal selskabet stille og roligt hente margin tilbage. Netop der sørgede for den markant værdiforøgelse op igennem 10’erne.

Selskabet landede en EBIT-Margin på 12,7% i 2023, dette er markant under de 20% fra tiden før Corona og alle opkøbene. Selskabet har vist en stærk evne op igennem 10’erne til at kunne løfte marginen. Dette vil mere end kompensere for lav vækst på toplinjen. Ikke at vi nødvendigvis kan komme tilbage til de gamle marginer (ændret selskab), men historisk ahr der været meget at hente ved at optimere hele produktions- og distributionssetup.

Kilde: RU 2023 regnskab

Selskabet står nu ret godt positioneret til at opnår partnerskaber indenfor forskellige kategorier med et stærkt distributionsnetværk i hele norden efter alle opkøb.

Aktien er nu endelig rimeligt prissat i forhold til vækstudsigterne med en forward P/E på 17x ca. det samme som Carlsberg. Set i forhold til langsigtede mål om 6-8% organisk vækst på EBIT (tæt på de samme mål som Carlsberg). Kan de levere på dem og eventuelt overraske med denne vækst hvis de hurtigere end ventet for hentet synergier hjem så er aktien absolut ikke dyr

Kilde: Capital IQ

Som det kan ses, har aktien ikke siden at vi troede verden skulle lukke ned permanent og vi aldrig skulle på bar igen handlet billigere målt på P/E (forward), Selskabet er dog også mindre indtjenende og god til at forrente sine investeringer lige nu, så det er ikke i sig selv et fuldstændigt købsargument.

Sammenlignet med aktiemarkedet og andre stabile fødevare selskaber er tallet dog også rimeligt lavt (P/E 20x niveauet).

Cash flow mæssigt handler aktien heller ikke specielt dyrt. Cash flow kan måske endda vokse mere på mellemsigt end væksten i indtjeningen (afskrivninger forventes at stige rimeligt kraftigt og de har jo ikke cash effekt).

OG hvis vi skal have en kortsigtet kurstrigger, hvor de kan overraske, så var vejret i 2023 en ret negativ faktor. Kan vi få en god sommer i år kombineret med en folkefest i Europa på EM Fodbold, ja så kan RU have været lidt for pessimistiske på vækstudsigterne for i år (svag til ingen vækst). Men det er jo rimeligt spekulativt at satse på godt vejr i sine investeringer.

Den største risiko i aktien er klart, enten at vi ser re-acceleration i det inflationære pres igen måske endda sammenholdt med en tilbageholden forbruger, eller blot en tilbageholden forbruger, da RU jo eksponeret i Europa, og her de makroøkonomiske vækstudsigter måske ikke de bedste.

Disclaimer: Som nævnt ovenfor ejer jeg aktier i Royal Unibrew og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Mit skriv er en personlig kommentar. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Royal Unibrew.

Michael Friis, 05-03-2024, 13:20

3 Synes om

Lad os se lidt på mit seneste køb, BlueNord (BNOR.OL), en aktie indenfor energi-sektorensom mange måske ikke kender på navnet, men et selskab som ejer ca. 37% ad DUC, som blandt ejer det netop genåbnede Thyrafelt (start marts), der igen gør Danmark til en nettoeksportør af gas.
Så måske en aktie der grundet det har fløjet et lidt under radaren, men nu vil få lidt mere opmærksomhed, samt måske resultater, der vil vokse markant i de kommende år, kan få markedet til at kigge den vej mere.

Så hvorfor har jeg købt op i den sorte energi-sektor.

Vi har set energipriserne stige. Holder de sig på disse øgede niveauer, ser man som regel en effekt på energiselskaberne efter et stykke tid, når markedet har fået tiltro til de er vedblivende.

Vi har set en forøgelse af den geopolitiske uro, hvilket er en trussel mod din resterende portefølje, skulle det yderligere accelerere, eller markedet lige pludseligt begynder at indprise den øgede risiko. Desuden, er der tegn på at Ukraine måske er begyndt at have succes med at ramme større kritisk gasinfrastruktur i Rusland, hvilket kunne skabe øgede priser på netop gas.

Det har længe været forecastet, at vi ville have et overudbud i første kvartal af olie, men at dette vil vende i løbet af 2. kvartal til et underudbud på grund af produktionsskæringer. Det ser faktisk ud til at holde stik, og der er ingen som snyder på Vægten i OPEC’s udmeldte produktionsskæringer.

Rent makromæssigt kunne der også være støtte til sort energi, idet vi måske er ved at se et skifte, hvor det er væksten der overrasker og trækker markedet, og ikke så meget forventninger om rentesænkninger. Dette, er desuden fulgt op ad et marked som lige nu begynder at diskutere om inflationen vil holde sig højere i længere tid. Et miljø som normalt er rigtigt stærkt for energi- og råvarer.

Så hvorfor BlueNord og ikke andre energi-investeringer

Den første årsag til netop dem er, at vi ser selskab som vil øge produktionen ganske kraftigt på den korte bane, og meget af deres produktion er kendt, blandt andet fordi det kommer fra Thyrafeltet genopstarter og i løbet af 2024 forventes at være tilbage på fuld kapacitet. Det bør give den største effekt af stigende priser på mellemsigt, da det mere direkte vil ses i resultater og ikke skal indregnes via evt. store reserver der skal udvikles på.

Se desuden mere om følsomheden ved forskellige prisniveauer i figur under værdiansættelse
Selskabet vil desuden udbetale en stor del af årets overskud (operationelt cash flow) som dividender og ikke bruge så meget på at søge efter mere olie. For en der tror, at man skal passe på med at investere i sort energi på 15 års sigt, ja så er det en aktie der i hvert fald har de rigtige prioriter og karakteristika.

Sidste faktor er, at skulle vi se forstyrrelser i gasdistributionen, også selvom Rusland nu kun står for en meget lille del af det europæiske marked, ja så vil vi alligevel se effekten af den øvrige del af verden vil kæmpe for den gas som er på markedet.

Værdiansættelse som altid i energi meget afhængig af forventninger til oliepris

Værdiansættelse er lidt svær, da vi ser markant forøgelse af resultater allerede fra 2024. og de gængse parametre man værdiansætter energi-aktier ikke er mulige at trække ud i de mest gængse estimatsystemer.

Selskabet har dog selv illustrativt vist hvad cash flow (operationelt) der kan forventes akkumuleret over de kommende år ved forskellige prisniveauer for olie og gas vs. den nuværende markedsværdi. (note den nuværende markedsværdi er nu omkring USD 1,5 mia. og ikke 1,2 mia.)

Som det kan ses, vil cash flow akkumuleret ret hurtigt mere end overstige den nuværende markedsværdi, også selv i scenariet med oliepris USD 80 og gas USD 30. For olieprisen ligger vi for nuværende over de basisscenariet. På gasprisen er spotmarkedet er sværere at bruge, da den jo for den europæiske gas er utrolig sæsonbetonet.

Med forventet store udbytter og holder prisen sig på disse strukturelt højere niveauer, vil man kunne se en stor del af markedsværdien blive udloddet på få år.

Risici er som ved andre energiinvesteringer, måske lige på nær det langsigtede.

Som det jo klart fremgår af ovenstående, er værdisætningen jo meget afhængig af den strukturelle langsigtede pris på olie og gas.

Den kraftige produktionsforøgelse på kort sigt, samt lave omkostninger ved at hente olien/gasen op, yder dog en vis beskyttelse.

image

På grund af profilen med meget produktion på mellemsigt og mindre søgning og udvikling på nye kilder, , er risikoen dog i denne aktie mindre her for at vi taget strukturelt fejl på hvor meget olieefterspørgsel skal stige/falde alt efter hvor langt/hurtigt vi kommer i gang med vores energitransformation.

Med få aktiver kan forsinkelser/forstyrrelser på disse dog have større effekt. Positivt er det dog her, at Thyrafeltet nu er meldt operationelt og gået i gang i start marts. Der kan dog fortsat opstå forsinkelser på ramp-up.

Disclaimer: Som nævnt ovenfor ejer jeg aktier i BlueNord og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Mit skriv er en personlig kommentar. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i BlueNord.

Michael Friis, 08-04-2024, 11:50

3 Synes om

Lad os se lidt på kursreaktionen i dag og man skal gøre noget hvis man købte med på casen da jeg fremlagde den langsigtede case om potentielle marginforbedringer.

Aktien reagerer i dag med en stigning på mellem 12-14%, det kan ikke alene forklares med de ændringer der skal til estimater på deres opjusteredes guidance (75 mio. på EBITDA niveau)

Estimater skal nok stige en 3-5% alt efter om man ligger sig mod toppen(i toppen af deres nye guidance interval.

Men der andre forhold der måske kan støtte en lidt større kursreaktion

God organisk vækst med 6%, over forventningerne. Men husk Q1 er et lav kvartal. Til gengæld har de kommende kvartalet en ret nem sammenligningsbase, med et stort sports år foran os i Europa.

Den tidlige på året opjustering og allerede tegn på marginforbedringer, så er det her bare starten tilbage mod de tidligere marginer (læs case ovenfor).

Samlet set, nok en lidt for stor kursreaktion, man kan tage en smule af toppen af sin investering, kan være en smule short-covering i dagens reaktion.

Langsigtet historie kan dog lige være gået i gang og investorer skal med, så jeg tager kun overkrydderen af min eksponering.

3 Synes om