Mit seneste aktiekøb

Jeg starter denne tråd op, hvor alle er velkomne til løbende at dele én eller flere af sine seneste aktiekøb med et indblik i investeringscasen, herunder nogle argumenter for og imod.

Mit seneste køb, jeg har foretaget mig, er den førende måltidskasseudbyder HelloFresh Group. Aktien er fuldstændig faldet ud af sengen de seneste uger (lukkede i fredags i EUR 11,57 og handles her til eftermiddag under) efter, at den ene storbank/analytiker efter den anden har sænket sine estimater som følge af selskabets nedjustering i november og bekymringer om udviklingen i de kommende år.

Om selskabet og investeringscasen

Jeg fik selv bekendtskab til HelloFresh Group, der er noteret i Tyskland, under pandemien, hvor HelloFreshs måltidskasser blev ret udbredt, og rabatkoder blev sendt rundt af familie og venner, der kunne prøve konceptet af billigt. I den forbindelse blev aktien også ret hypet under pandemien, uden jeg selv fandt interesse i casen på det tidspunkt.

Siden september 2023 og den seneste 52-ugers top er HelloFresh-aktien faldet ca. 65%. Da jeg stødte på prissætningen for nyligt, der nu er på ca. 3,1x EV/EBITDA (2024E) ifølge Refinitiv analytikerestimater, har jeg set nærmere på casen og kort beskrevet, hvorfor jeg har købt, og hvorfor casens risk/reward passer ind til min langsigtede investeringsprofil.

Argumenter for

  • Det er ikke en hemmelighed, at den nuværende valuation målt på bl.a. EV/EBITDA og andre væsentlige multipler, er en afgørende faktor for mit seneste aktiekøb. Det ligner for mig, at der er indregnet (for) meget dårligdom. Alt kan dog ikke gøres op i prissætningen på aktien, da de ofte er prissat af en grund. Velvidende at mange, inkl. jeg selv, springer til og fra konceptet i perioder, har jeg talt med mange venner og bekendte, som bruger det fast og er meget glade for at bruge det, hvilket for mig er med til at berettige eksistensen af konceptet. I den forbindelse tror jeg stadig på, at trenden vil være opadgående, da det har mange fordele for travle familier, der gerne vil spise sund og varieret.

  • Jeg tror på ledelsens eksekvering. Founder og CEO Dominik Richter virker kompetent og velovervejet på conference calls, og han har samtidig en pæn ejerandel på 4,15% af selskabet. Mange stiller spørgsmål til selskabets ’voldgrav’, men som han selv siger, har HelloFresh signifikante stordriftsfordele. Det kan ses ved, at selskabet har aktiviteter i 16 lande og bl.a. er markedsleder med knap 80% markedsandel i USA ifølge Statista (inkl. selskabets Everyplate brand), der kan give dem en konkurrencemæssig fordel overfor konkurrenter/nye spillere på markedet. Selskabet har også et globalt brand, er innovative og har investeret pænt i teknologi. Derudover har selskabet gode muligheder for at ekspandere yderligere i nye produktkategorier og/eller markeder. Med opkøbet af Factor i USA i 2020 har de eksempelvis Ready-To-Eat produkter, der er vokset meget og blev lanceret i Europa (initialt i Holland og Belgien) i august 2023. I USA har selskabet en markedsandel på 60% i dette segment (Q4 2022).

Argumenter imod

  • Én af de væsentligste årsager til det store fald på det seneste var en nedjustering i november af toplinjen til 2-5% vækst (fra 2-8% vækst) samt EBITDA til EUR 430-470 mio. (fra EUR 470-540 mio.) for 2023, der kom ret kort tid efter Q3 2023 rapporten. Selskabet har haft udfordringer i USA ifm. opbygning af kapacitet på selskabets faciliteter i Arizona samt kapacitetsbegrænsninger i Illinois. HelloFresh har selv meddelt, at udfordringerne er midlertidige og ikke vil påvirke 2024 resultatet. Som aktien er faldet på det seneste, ligner det i min optik, at markedet forventer en ret stor vækstnedgang i de kommende år. Der er også kommet negativt nyt ud fra sektoren generelt, og makroøkonomiske usikkerheder kan ramme forbrugeren i 2024, hvilket også har påvirket sentiment omkring HelloFresh-aktien. HelloFreshs egne 2025 mål om EUR 10 mia. i omsætning (~11-12% CAGR fra 2023-2025) og EUR 1 mia. i justeret EBITDA ser dog også svært ud, da det kræver meget, meget stærke 2024 og 2025 resultater.

  • I forlængelse af vækstdiskussionen er et andet væsentligt punkt markedsvæksten, og om markedet for måltidskasser kan være modnet. Selskabet har set en nedgang i aktive kunder til 7,07 mio. kunder i Q3 2023 fra 7,51 mio. i Q3 2022, hvilket naturligvis er bekymrende. Til gengæld er den gennemsnitlige ordreværdi på det højeste niveau nogensinde på EUR 64,2 i Q3 2023 (7,5% YoY). Trods den høje frekvens af løbende afmelding/tilmelding af HelloFresh er mit bud, at mange fortsat vil bruge HelloFreshs produkter/services i fremtiden.

Disclaimer: Som nævnt ovenfor ejer jeg aktier i HelloFresh og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Mit skriv er en personlig kommentar. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i HelloFresh Group. Kommentaren er skrevet af Kasper Lihn og er offentliggjort kl. 15:26 den 22. januar 2024.

Væsentlige udvalgte kilder:

Refinitiv/LSEG

4 Synes om

Mit seneste aktiekøb er konglomeratvirksomheden Schouw & Co, der har været udfordret af en faldende indtjening i de seneste år. I 2023 beviste Schouw & Co. at indtjeningen kan løftes i takt med en stigende omsætning, da selskabet kunne præsentere foreløbige tal for 2023.

Om selskabet og investeringscasen:

Schouw & Co. er en dansk konglomeratvirksomhed, der driver en diversificeret portefølje af industrivirksomheder i forskellige industrier fra fiskefoder til autoreservedele. Schouw & Co. driver den samlede portefølje af førende industriselskaber som langsigtede investeringer, med et fokus på et aktivt og udviklende ejerskab.

Porteføljen af selskaber består aktuelt af seks forskellige selskaber, herunder BioMar der er blandt verdens største producenter af kvalitetsfoder til industrialiseret fisk- og rejeopdræt, GPV der er en førende EMS-virksomhed (Electronic Manufacturing Service), HydraSpecma der er en ledende specialist indenfor hydrauliske løsninger og komponenter, Borg Automotive der er Europas største uafhængige virksomhed indenfor refabrikation af autoreservedele, Fibertex Personal Care er blandt verdens største producenter af spunmelt-nonwovens til hygiejneindustrien og Fibertex Nonwovens der er blandt verdens førende producenter af specialiserede nonwovens.

Schouw & Co. har været børsnoteret siden 1954, og handles i dag på OMXC Large Cap, med en markedsværdi på DKK 14,255 mia.

Valuation målt ved EV/EBITDA af Schouw & Co:
EV/EBITDA 7,92x (2022)
EV/EBITDA 6,48x (2023E)
EV/EBITDA 5,96x (2024E)
(Kilde: MarketScreener)

Aktien har stort set bevæget sig uændret i de sidste fem år, trods en flot vækst. Jeg ser Schouw & Co. som et solid selskab i min samlede portefølje.

Argumenter for:

Schouw & Co. har løftet sløret for de foreløbige og ureviderede tal, der afspejler et godt resultat for hele regnskabsåret 2023. Således ender omsætningen i 2023 på DKK 37,2 mia., og dermed inden for det annonceret guidance interval på DKK 36,5-37,8 mia. EBITDA er på DKK 2,85 mia. og er således over det annonceret guidance interval på DKK 2,625-2,795 mia. Her er det særligt vigtigt at bemærke at det netop er EBITDA der ender over de annonceret guidance, forklaringen på at fokus er rettet mod EBITDA skyldes at selskabet har været udfordret på indtjening i de seneste år. Schouw & Co. har endnu ikke løftet sløret for, hvordan tallene for de enkelte virksomheder i konglomeratet ser ud, men det fremgår af meddelelsen at resultatet over forventningerne især kan tilskrives de to største virksomheder BioMar og GPV. På baggrund af denne kommentar tolker jeg, at de to selskaber har haft et øget fokus på indtjeningen i Q4 2023, hvilket der forventeligt vil fortsætte ind i 2024, og dermed vil bidrage til den samlede indtjening, trods 2024 ser udfordrende ud.

Schouw & Co. har været presset af en faldende EBITDA-margin. I 2020 var EBITDA-marginen på 10,4% og i 2022 var marginen faldet til 7,0%. Netop den faldende margin kan være med til at forklare, hvorfor Schouw & Co. aktien er faldet tilbage siden toppen i starten af 2021. I 2023 er det lykkedes selskabet at få vendt den faldende margin til igen at være stigende sammenlignet med helåret 2022. Det betyder at EBITDA-marginen for helåret 2023 baseret på de foreløbige tal er på 7,66% (EBITDA-margin 2022 var på 7,0%). Derudover er det værd at bemærke at EBITDA-marginen ved udgangen af Q3 2023 var på 8,6% (EBITDA-margin Q3 2022 var på 7,4%).
Selvom Schouw & Co. ser ind i et udfordrende 2024, kan et fokus på at opretholde en stigende indtjening være med til at understøtte kursudviklingen i selskabet.

Argumenter i mod:

Schouw & Co. er som en konglomeratvirksomhed svær at prissætte, dette skyldes at selskabet består at mange underselskaber, der er i forskellige brancher og dermed også virksomheder som udvikler sig forskelligt. Det kan derfor være svært at prissætte Schouw & Co. I forbindelse med annonceringen af guidance for 2024 meddeler selskabet at undervirksomhederne GPV og Fibertex Personal Care ventes at levere et negativt aktivitetsniveau sammenlignet med 2023, BioMar ventes at levere et aktivitetsniveau på linje med 2023, HydraSpecma, Borg Automotive og Fibertex Nonwovens ventes at levere et aktivitetsniveau over 2023. De to største virksomheder i konglomeratet er BioMar der ventes at leverer en aktivitet på linje med 2023, og GPV der ventes at levere en aktivitet der er mindre end i 2023. Dette kan vise sig at blive en udfordring for Schouw & Co. i 2024.

Schouw & Co. kunne i forbindelse med annonceringen af guidance for helåret 2024, meddele at selskabet fortsat ser ind i et marked med betydelige markedsmæssige usikkerheder. Dette kommer også til udtryk i selskabets guidance, her ventes en omsætning i intervallet DKK 35,5-38,0 mia., og en EBITDA resultat i intervallet DKK 2,680-2,980 mia. Med denne guidance skal Schouw & Co. over medianen for at kunne levere et resultat på linje med 2023, altså indikerer guidance at der er en risiko for et år med nulvækst eller negativ vækst sammenlignet med 2023. Ligeledes ser jeg det som relevant at se på guidance for EBITDA-marginen, der ventes at blive i intervallet 7,05% til 8,39%, og dermed risikerer at blive mindre end i 2023, hvis selskabet rammer den nederste del af guidance intervallet, dog indikerer toppen af guidance intervallet en stigning i EBITDA-marginen sammenlignet med 2023.

Disclaimer: Som nævnt ovenfor ejer jeg aktier i Schouw & Co. og ovenstående er udelukkende til informationsformål. Mit skriv er en personlig kommentar. Det er derfor ikke en anbefaling om at købe, ikke købe, sælge eller ikke at sælge aktier i Schouw & Co.

2 Synes om