InterMail - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
InterMail er et datadrevet kommunikationshus med en mission om at hjælpe kunder med at optimere og automatisere deres kundekommunikation. InterMail har de tre forretningsområder 1) Leadgenerering, 2) Kundekommunikation og 3) Kundeloyalitet. I de tre forretningsområder håndterer InterMail mere end 500 virksomheders kommunikation og marketing, hvor selskabet hjælper med at skabe nye leads, mersalg via data samt øge kundeloyaliteten for eksisterende kunder.

InterMails 2023 strategiplan indebærer fokusområder om at fordoble selskabets omsætning fra DKK 100 mio. til DKK 200 mio., øge omsætningen lønsomt både organisk og via akkvisitioner med 50% af omsætningen fra rådgivning og digitale produkter samt skabe et solidt overskud år for år. Aktien er noteret på Nasdaq Copenhagen.

English:
InterMail is a data-driven communications house with a mission to help customers optimize and automate their customer communications. InterMail has three business areas 1) Lead generation, 2) Customer communication and 3) Customer loyalty. In the three business areas, InterMail handles more than 500 companies’ communications and marketing, where the company helps to create new leads, and additional sales via data and furthermore increases customer loyalty for existing customers.

InterMail’s 2023 strategy plan includes focus areas to double the company’s revenue from DKK 100 million to DKK 200 million, increase revenue in a profitable way both organically and via acquisitions with 50% of revenue from consulting and digital products, and create a solid profit year on year. The share is listed on Nasdaq Copenhagen.