Hydract - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Hydract er en dansk Greentech-virksomhed med en fuldt digital og programmerbar vandhydraulik løsningsventil. Hydracts vandventilløsninger erstatter pneumatiske ventiler med store fordele inden for fødevare- og drikkevareindustrien.

Fordelene omfatter reduktion af CO2-emissioner gennem deres mere end 90 % lavere elforbrug, reduktion af kapitalinvesteringer, medvirken til at øge fødevaresikkerhedskravene, øge hastigheden til markedet gennem en mere fleksibel produktionsmetode og forbedre bæredygtigheden af ​​produktionen gennem mindre brug af vand og spild.

Løsningen er udviklet med Carlsberg, som i øjeblikket er Hydracts eneste kunde. Virksomheden har været børsnoteret på Nasdaq First North i Danmark siden april 2021.

English:
Hydract is a Danish Greentech company with a fully digital and programmable water hydraulic solutions valve. Hydract’s water valve solutions substitute pneumatic valves with large benefits within the food and beverage industry.

Benefits include reducing CO2 emissions through more than 90% lower electricity use, reducing capital investments, helping to increase food safety requirements, increasing the speed to market through a more flexible production method, and improving the sustainability of production through less use of water and waste.

The solution has been developed with Carlsberg which currently is Hydract’s only customer. The company has been listed at Nasdaq First North in Denmark since April 2021.