Hansa Biopharma - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Hansa Biopharma er en svensk biotekvirksomhed imlifidase (Idefirix) som hovedproduktet. Imlifidase er et antistof-spaltende enzym, der udvikles til at muliggøre nyretransplantation hos stærkt sensibiliserede patienter. Enzymet kan videreudvikles til brug ved andre typer transplantation, i autoimmune sygdomme, genterapi og onkologi. Hidtil er Idefirix blevet betinget godkendt i EU til højsensibiliserede nyretransplanterede patienter.

I øjeblikket udfører Hansa et afgørende randomiseret kontrolforsøg i nyretransplantation i USA og forventer at påbegynde et yderligere afgørende studie på tværs af USA og EU i den sjældne autoimmune sygdom anti-GBM i løbet af 2022. Derudover fremmer Hansas forsknings- og udviklingsprogram enzymteknologien til at udvikle den næste generation af IgG-spaltende enzymer med potentielt lavere immunogenicitet, velegnet til gentagende dosering ved recidiverende autoimmune sygdomme og onkologi.

English:
Hansa Biopharma is a Swedish biotech company with the lead product imlifidase, which is an antibody-cleaving enzyme being developed to enable kidney transplantation in highly sensitized patients. The enzyme may be further developed for use in other types of transplantation, in autoimmune diseases, gene therapy and oncology. So far Idefirix (imlifidase) has been conditionally approved in the EU for highly sensitized kidney transplant patients.

Currently, Hansa is conducting a pivotal randomized control trial in kidney transplantation in the United States and is expecting to commence a pivotal study across the U.S. and EU in the rare autoimmune disease anti-GBM in 2022. Additionally, Hansa’s research and development program is advancing the enzyme technology to develop the next generation of IgG-cleaving enzymes with potentially lower immunogenicity, suitable for repeat dosing in relapsing autoimmune diseases and oncology.