FOMC 1. feb 2023

Den amerikanske centralbank, repræsenteret af Jeremy Powell, var onsdag aften
ude med en renteforhøjelse på 0,25%, hvilket var den ottende rentestigning i rap.
Den lille forhøjelse – i forhold til de forrige – var forventet, men efterfølgende kom
der både godt og dårligt nyt ud fra pressekonferencen, set med investorøjne.
Powell oplyste, at han endnu ser behov for renteforhøjelser fremadrettet – bemærk
det var i ”flertal” - hvilket til at begynde med fik markedet til at reagere negativt.
Med et rentespænd på den korte rente (Fed Funds Rate) på nu 4,5-4,75%, er renten
ganske høj og faktisk ikke set højere siden 2007. De meget høje renter kan føre til en
kraftig opbremsning i økonomien, som i værste fald kan slå bak.
Omvendt understregede han også, at man var sig bevist om de positive effekter de
hidtidige stigninger i renterne havde haft, og at man stadig kunne få effekter fra de
tiltag, man allerede har sat i værk for at dæmpe inflationen.
Markedet syntes at fornemme en vis mildhed og moderation i de sidste par
sætninger og steg voldsomt hen mod lukning. Men her dagen efter er billedet igen
mere mudret.
Investeringsbanken Morgan Stanley har været ude med en advarsel om det, de ser
som en fremherskende FOMO-mentalitet for tiden, dvs. ”fear of missing out”
(frygten for ikke at komme med på vognen, når markedet stiger). Det skulle ifølge
dem have ført til en alt for høj værdiansættelse i aktier generelt, den økonomiske
virkelighed taget i betragtning. Dermed øges faren for store fald i markedet.

1 Synes om