Begrebsforklaring

Finansfolk elsker at bruge begreber, derfor kan det til tider være svært at finde rundt i. Jeg benytter mig ofte selv af begreber, og vil i den sammenhæng komme med en kort forklaring, til dem jeg bruger oftes.

1. P/E (Price-to-Earnings): P/E-forholdet er forholdet mellem en virksomheds aktiepris og dens indtjening pr. aktie. For eksempel, hvis en virksomhed prissættes til 100 millioner og har tjent 10 millioner i overskud i løbet af de sidste 12 måneder, så handles den til en P/E på 10 (altså 100/10 = 10).

2. P/S (Price-to-Sales): P/S-forholdet måler aktieprisen i forhold til virksomhedens omsætning pr. aktie. Ligesom P/E vurderes virksomhedens værdi på børsen i forhold til deres omsætning. Dette multiple er effektivt til at vurdere virksomheder, der ikke genererer overskud.

3. Diversifikation: Diversifikation refererer til spredning af investeringer over forskellige aktiver eller sektorer for at mindske risikoen. Det reducerer potentielle tab og øger porteføljens stabilitet.

4. Enterprise Value (EV) vs. Market Cap (Market Capitalization): Enterprise Value er det samlede markedsværdi af en virksomhed, inklusive dens gæld og kontantbeholdning, mens Market Cap kun omfatter aktieprisen. EV giver en mere komplet vurdering af en virksomheds værdi. For eksempel vil en virksomhed med en markedsværdi på 100 millioner, 20 millioner i kontanter og 10 millioner i gæld have en EV på 90 millioner.

5. EV/EBIT (Enterprise Value-to-Earnings Before Interest and Taxes): Dette multiple er min favorit. EV/EBIT-forholdet bruges til at vurdere, hvor billig eller dyr en virksomhed er i forhold til dens indtjening før renter og skatter. I stedet for kun at vurdere ift. virksomhedens pris på børsen, inkluderer man også gæld og kontantbeholdning.

1 Synes om