WindowMaster - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
WindowMaster er en dansk clean tech virksomhed, der leverer bæredygtige indeklimaløsninger baseret på intelligent naturlig og blandet ventilation samt varme- og røgventilationsløsninger. Løsningerne er til kommerciel brug, primært i følgende seks segmenter: 1) Kontor, 2) Uddannelsesinstitutioner, 3) Kulturbygninger, 4) Shoppingcentre, 5) Hospitaler og 6) Idrætsfaciliteter.

I 2015 blev WindowMaster opkøbt af den nuværende majoritetsaktionær og administrerende direktør, Erik Boyter, i et management buy-in. I dag er virksomheden en global virksomhed med salgsdatterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland, Norge, Storbritannien, USA og Schweiz. Virksomheden har været noteret på Nasdaq First North i Danmark siden oktober 2020.

English:
WindowMaster is a Danish cleantech company that supplies sustainable indoor climate solutions based on intelligent natural and mixed-mode ventilation as well as heat and smoke ventilation solutions. The solutions are for commercial use, primarily in the following six segments: 1) Office, 2) Education institutions, 3) Cultural buildings, 4) Shopping centers, 5) Hospitals and 6) Sports facilities.

In 2015, WindowMaster was acquired by the current majority shareholder and CEO, Erik Boyter, in a management buy-in. Today, the company is a global company with sales subsidiaries in Denmark, Germany, Ireland, Norway, United Kingdom, United States, and Switzerland. The company has been listed at Nasdaq First North in Denmark since October 2020.