Software as a Service - dyk ned i sektoren

SaaS-sektoren: I relation til den danske software as a service sektor (SaaS) så vi i går et tilbud fra privatmarkedet på Digizuite om at afnotere selskabet med en præmie på 37% i forhold til lukkekursen den 4 Juli 2023. Dette værdisætter selskabet målt på EV/ARR ca. 7,5x (2022a). Dette skal ses i forhold til vores seneste opgjorte værdiansættelse af den samlede danske SaaS sektor på ca. 4,5x.

I vores seneste SaaS sektorrapport satte vi netop fokus på emnet om, at privatmarkedet synes at værdisætte SaaS selskaber højere end aktiemarkedet. Et aktiemarked, som lige nu har det svært med selskaber der vokser, men ikke profitable. Afnotering til højere priser er en tendens vi har set både på det nordiske samt amerikanske marked.

Læs mere om dette, og få et overblik over værdiansættelsen på de danske SaaS selskaber i vores seneste sektor rapport: Software-as-a-Service sector report - May 2023: Have headwinds peaked?

2 Synes om