Shape Robotics - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Shape Robotics er en dansk uddannelsesteknologi (EdTech) virksomhed, der både udvikler pædagogiske robotter til skoler og videresælger EdTech udstyr i store projekter. Virksomheden har solgt knap 15.000 styk af sin egenudviklede Fable-robot til mere end 1000 skoler på ca. 30 lande. Fremadrettet har Shape Robotics større fokus på at være leverandør og distributør af teknologiklasselokaler (SmartLabs) som består af Shape Robotics’ Fable-robotter og anden teknologi som 3D-printere, VR-headsets mv.

Shape Robotics blev grundlagt i 2015 som et forsknings-spin-off. Virksomheden har været noteret på Nasdaq First North i Danmark siden juni 2020.

English:
Shape Robotics is a Danish Educational Technology (EdTech) company that is both developing educational robots for schools and reselling EdTech equipment in large projects. The company has sold more than 15,000 pieces of its own-developed Fable robot to more than 1,000 schools in approx. 30 countries. Going forward, Shape Robotics has a larger focus on being a supplier and distributor of technology classrooms which consist of Shape Robotics’ Fable robots and other technology such as 3D printers, VR headsets, etc.

Shape Robotics was founded in 2015 as a research spin-off. The company has been listed at Nasdaq First North in Denmark since June 2020.

1 Synes om

Shape Robotics afholdte i går et webinar med HC Andersen Capital, hvor de lavede en introduktion til aktien: Shape Robotics: Introduktion til aktien 2.0

Hvad tænker I om dette?

Shape Robotics har i dag specificeret guidance for 2023: Shape Robotics: Specificerer den finansielle guidance for 2023

På torsdag i næste uge stiller Shape Robotics’ CEO op til en præsentation med Q&A. Du kan tilmelde dig i linket ovenfor. Har du nogle spørgsmål, kan du stille dem her.

Hvor robust tror du Shape Robotic’s omsætning er mod en hård recession, hvis det er det vi får?

Klart størstedelen af Shape Robotics’ omsætning genereres i Rumænien, der investerer massivt i uddannelsessektoren. Her leverer selskabet “Smart Labs/Steam Labs” til skoler som led i et EU-finansieret projekt kaldet “Recovery and Resilience Plan”. Da disse investeringer i uddannelsessektoren i Rumænien over de kommende år er finansieret af EU, ser jeg ikke, at Shape Robotics vil blive ramt af en hård recession på samme måde, som andre cykliske selskaber kan. På længere sigt kan nogle europæiske lande i svære tider muligvis skære ned i investeringer i uddannelsesteknologi, men på den korte bane er der nogle politiske kræfter, som understøtter digitalisering og uddannelsesteknologi trods den makroøkonomiske usikkerhed.

1 Synes om

Tak for afklaringen, det lyder som om der er potentiale til at bringe momentum ind i 2023.

Hvor stor en andel af ordrer fra 2022 skal leveres og indtægtsføres i 2023?

Det spørgsmål tager jeg med på eventet i næste uge, når vi afholder event med selskabets CEO :smiley:

Shape Robotics åbner det polske marked med en ny distributionsaftale

Shape Robotics melder her til morgen, at selskabet har indgået en distributionsaftale med Aktin i Polen, der åbner op for et nyt stort marked som følge af den EU-finansierede Recovery and Resilience Plan, hvor knap DKK 1 mia. er øremærket til STEAM-udstyr og kunstig intelligens-laboratorier i Polen. Den første levering i aftalen omfatter selskabets egne Fable robotter til en værdi på omkring DKK 1 million (EUR 140.000).

Læs mere her: Shape Robotics: Åbner det polske marked med en ny distributionsaftale

1 Synes om

Shape Robotics ønsker at investere yderligere i selskabets internationale ekspansion og indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 5-23 København, 7. februar, 2023

Bestyrelsen i Shape Robotics A/S har i dag besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 1. marts 2023. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 6 af d.d.

Baggrunden for dette er, at selskabets daglige ledelse har identificeret en række attraktive projekter og strategiske muligheder, som ledelsen ønsker at forsøge at forfølge i indeværende regnskabsår med henblik på at accelerere Selskabets vækst, internationale ekspansion og for at styrke Selskabets konkurrencemæssige placering inden selskabets påtænkte flytning til hovedmarkedet.

Selskabets aktuelle kapitalgrundlag er imidlertid ikke tilstrækkeligt til de dermed nødvendige investeringer. Selskabets bestyrelse og daglige ledelse overvejer derfor at styrke Selskabets kapitalberedskab og vurderer umiddelbart, at det vil være nødvendigt at tilføre Selskabet DKK 25-38 mio. i yderligere kapital. Bestyrelsen har en præference for, at dette sker ved tilførsel af egenkapital fremfor ved rentebærende fremmed-finan-siering.

Bestyrelsen har imidlertid ikke den fornødne bemyndigelse i Selskabets vedtægter til en kapitaludvidelse, hvilket er årsagen til, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få aktionærernes godkendelse af en bemyndigelse til at gennemføre en fortegningsemission. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at Selskabets mulighed for at kvalificere sig til visse af de strategiske muligheder vil fortabes, hvis en emission først vil kunne igangsættes efter den ordinære generalforsamling planlagt til afholdelse mandag den 17. april 2023.

Forudsat at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om bemyndigelse til en kapitaludvidelse, har bestyrelsen til hensigt at træffe beslutning om at igangsætte en fortegningsemission i løbet af marts eller april 2023. Bestyrelsen forventer, at tegningskursen vil blive fastsat til kr. 18 pr. ny aktie, hvilket indebærer en større rabat i forhold til den aktuelle markedskurs. Hvis fortegningsemissionen igangsættes, har bestyrelsen på visse betingelser sikret sig et garantitilsagn for 30 % af emissionen.

På bestyrelsens vegne
Kasper Støy, bestyrelsesformand

Fuldmagts- og brevstemmeblanket 1 marts 2023