Penneo - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Penneo er en dansk Software-as-a-Service (SaaS)-virksomhed, der leverer løsninger til digital signering, dokument-workflow og compliance såsom et Know Your Customer-produkt (KYC), der hjælper virksomheder med at overholde anti-hvidvask-lovgivningen (AML). Penneo blev etableret i Danmark i 2014, og virksomheden har nu mere end 2.400 kunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Belgien og Tyskland.

Penneos primære kunder er revisorer, og virksomheden har ambitionen om at blive markedsleder og den foretrukne partner for revisions- og regnskabsbranchen i Europa. Penneo er noteret på Nasdaq Copenhagen Main Market.

English:
Penneo is a Danish Software-as-a-Service (SaaS) company delivering solutions for digital signing, document workflow, and compliance such as a Know Your Customer (KYC) product that helps companies comply with Anti Money Laundering (AML) legislation. Penneo was established in Denmark in 2014, and the company has more than 2,400 customers across Denmark, Sweden, Norway, Finland, Belgium, and Germany.

Penneo’s primary customers are auditors, and the company has the ambition to become a market leader and preferred partner for the audit and accounting industry in Europe. Penneo is listed on Nasdaq Copenhagen Main Market.

Penneo afholdte i går deres præsentation af Q3 regnskabet for 2022, som CEO, Christian og CFO, Casper, stod for.

De snakkede bl.a. om hvorfor deres tal var dårlige end normal og deres fokus på vækst over profitabilitet.