Curasight - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Curasight er en dansk biotekvirksomhed med fokus på at udvikle og forbedre opdagelsen og behandlingen af kræft på en mere skånsom og effektiv måde. På nuværende tidspunkt modtager patienter radioaktiv stråling i behandlingen mod kræft. Dette skader kræftcellerne, såvel som raske celler og væv i kroppen. Curasight teknologi er baseret på formålet om ikke at skade raske celler og væv. Virksomheden har to pipeline-produkter, der begge bruger radionuklid (nuklearmedicin) til at forbedre diagnosticering og behandling af forskellige kræfttyper; uTRACE bruger den såkaldte uPAR receptore som sidder på kræftceller, som en biomarkør til at diagnosticere kræften, samt dens udvikling. Selskabets andet product uTREAT, anvender uPAR som en receptor til at behandle kræften.

Baseret på stærke fase 2-data, der allerede er indsamlet i 2022, forventes Curasight at forberede fase 3 til uTRACE senere i 2022 og 2023 for følgende fire kræfttyper: prostata, hjerne, neuroendokrine og hoved- og halskræft.

English:
Curasight is a Danish biotech company focusing on developing and improving the detection and treatment of cancer in a more gentle and efficient way. The company has two pipeline products that both use radionuclide (nuclear medicine) to facilitate better diagnosis and treatment of various cancer types; uTRACE use the so-called uPAR as a biomarker to diagnose the aggressiveness of cancer, and uTREAT use the uPAR as an attachment to treat cancer.

Based on good phase 2 data that has already been collected or will be in the first half of 2022, Curasight is expected to prepare phase 3 for uTRACE later in 2022 and 2023 for the following four cancer types: prostate, brain, neuroendocrine, and head and neck cancer.

Så er der en ny analyse af Curasight ude fra HC Andersen Capital :slight_smile:

Hele analysen kan læses her: Curasight: (One-pager) Updated after positive pipeline indications

Jeg har sammenfattet lidt kort derfra her:

  1. Virksomhedsprofil: Curasight er en dansk biotekvirksomhed etableret i 2013 med hovedsæde i København. De udvikler teknologier baseret på uPAR-receptoren, der kun findes i kræftceller. Deres produkter, uTRACE og uTREAT, sigter mod at diagnosticere og behandle kræft.

  2. Investeringscase: Curasights investeringscase afhænger af en succesfuld udvikling og kommercialisering af deres uTRACE og uTREAT teknologier gennem partnerskaber.

  3. Risici: Der er risici ved udviklingen af nye teknologier og usikkerhed om godkendelse og kommercialisering. Der er også risiko for, at partnerskabsaftalerne ikke vil være kommercielt vellykkede. Markedsvilkår og behovet for yderligere finansiering kan desuden også påvirke virksomheden.

  4. Investeringsskabende faktorer: Curasight har bevist konceptet for deres diagnostiske teknologi og oplever derved interesse fra både videnskabelige og farmaceutiske interesseranter. Der er potentiale for bred anvendelse af deres teknologi.

  5. Finansiel position: Curasight har en likviditetsposition på DKK 32,1 millioner ved udgangen af Q2 2023 og forventer yderligere indtægter fra Curium-partnerskabet. Virksomheden planlægger at sælge deres produkter gennem partnere, hvilket reducerer kommerciel risiko.

1 Synes om