Ascelia Pharma - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Ascelia Pharma er et svensk biotechselskab med fokus på lægemidler til cancer behandlinger. Selskabet udvikler og kommercialiserer lægemidler, der er målrettet mod medicinske behov som endnu ikke bliver opfyldt og har en klar udviklings- og markedsvej. Ascelia Pharma har to pipeline-produkter, nemlig Orviglance og Oncoral.

Orviglance (tidligere Mangoral) er selskabets hovedprodukt. Orviglance er i et fase 3-studie og estimeres at blive godkendt i 2023. Orviglance er et nyt kontrastmiddel til MR-scanning, udviklet til at forbedre påvisning og visualisering af leverlæsioner (inklusiv lever metastaser – og primære tumorer) hos patienter med nedsat nyrefunktion. Derudover har selskabet et fase-2 studie produkt i Oncoral som estimeres at have en færdiggørelsesdato i 2024. Oncoral er en tablet som indtages dagligt med en etableret potent anti-tumor-effekt – selv i svært behandlende kræftformer med potentiale for at tilbyde bedre patientresultater. Oncoral øger patientsikkerheden i og med patienten får en mildere dosis dagligt i form af en tablet, fremfor løbende intravenøse højdosis infusioner på hospitalet.

English:
Ascelia Pharma is a Swedish biotech company with a focus on orphan oncology treatments.
They develop and commercialize novel drugs that address unmet medical needs and have a clear development and market pathway. Currently, Ascelia pharma has two pipeline products, namely Orviglance and Oncoral.

Orviglance (Former working name Mangoral) is their main product which is a phase 3 study with an estimated completion date in June 2022. Orviglance is a novel contrast agent for MR-Imaging developed to improve the detecting and visualization of focal liver lesions (Including liver metastases – and primary tumors) in patients with reduced kidney function. Oncoral is a phase 2 study with an estimated completion date in 2024. Oncoral is a daily tablet with an established potent anti-tumor effect – even in difficult to treat cancers with the potential to offer better patient outcomes with improved safety following a daily tablet treatment compared to intravenous high-dose infusions at the hospital.