Agillic - Virksomhedstråd

Husk at læse hele vores research disclaimer på https://www.inderes.dk/disclaimer.

Dansk:
Agillic er en dansk Software as a Service (SaaS) virksomhed inden for marketingteknologi (MarTech), med hovedkontor i København, Danmark. Agillics omnichannel marketing automation platform giver brands mulighed for at arbejde med datadrevet indsigt og indhold for at skabe, automatisere og sende personlig kommunikation til millioner af personer.

Beviste forretningscases findes inden for detailhandel, finans, turisme, energi og forsyning, teknologi og software, underholdning og spil, medier og forlag, velgørenhed og NGO og i abonnementsvirksomheder på tværs af alle brancher.

English:
Agillic is a Danish Software as a Service (SaaS) company within marketing technology (MarTech), headquartered in Copenhagen, Denmark. Agillic’s omnichannel marketing automation platform empowers brands to work with data-driven insights and content to create, automate and send personalised communication to millions.

Proven business cases are found in retail, finance, travel & hospitality, energy & utility, technology & software, entertainment & gaming, media & publishing, charity & NGO, and in subscription businesses across all industries.